තක්සේරුRSS

තුසිත කරුණාරත්න

සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී, කටුගස්තොට, ,

Telephone+94 81 222 7000
එල් ඕ එල් සී මෝටර්ස් සමාගම

100/1, ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, ,

www.lolcmotors.com

Telephone+94 77 392 9711 / +94 77 309 9070
Fax+94 11 286 7990
E-mail
ඒෂියන් ඕටෝ ට්‍රේඩර්ස්

4/52 වේයන්ගොඩ පාර, ,

Mr.W.Kasthuriarachchi

Telephone+94 77 763 3851 / +94 33 229 3728
ද නැෂනල් මෝටර් ඉංජිනියරින් වර්ක්ස් (පුද්) සමාගම

251 / ඒ මෛත්රිපාල සේනානායක මාවත, ,

Mr.D.P.Athulathmudali

Telephone+94 25 492 1583 / +94 71 560 0757
සෙලින්කෝ ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම

69 ජනාධිපති මාවත, ,

www.ceylinco-insurance.com

Telephone+94 11 2 485 757 / +94 11 248 5758
ලකී එන්ටර්ප්‍රයිසස්

08, එපිටමුල්ල පාර, ,

Mr.H.L.D.Perera

Telephone+94 77 728 3775
ගයුනි මෝටර්ස්

තුඩුගල පාර, දොඩන්ගොඩ, ,

Mr.Anuraj Liyanaarachchi

Telephone+94 34 228 0156 / +94 77 356 6450
බර්නාඩ් මෝටර් ඉංජිනියර් වර්ක්ස්

258-1, කෙලින් වීදිය, ,

Telephone+94 71 611 4480 / +94 37 792 5125
මාතර ගරාජ් (පුද්) සමාගම

287/5, හයිලෙවල් පාර, ,

www.mataragroup.com

Mr. Harsha Wanigaratne

Telephone+94 11 281 8040 / 41
Fax+94 11 281 7735
දිනූ ඉංජිනියර්ස්

,

www.dininduengineers.com

Telephone+94 11 275 0450
E-mail
ආර් එල් සී ආර් ඉන්ටර්නැෂනල්

86/2 ඒ, කොටුබැම්ම පාර, ඇතුල් කෝට්ටේ, ,

Telephone+94 71 499 4999
පීපල්ස් ලීසිං ෆ්ලීට් මැනේජ්මන්ට් ලිමිටඩ්

67, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

www.plc.lk/inpages/fleet_management/fleet_management.php

Telephone+94 11 233 8111
Fax+94 11 233 8110
E-mail
ද සිල්වා ඔටෝ කෙයාර්

22, මහවෙල එස්ටේට් පාර, ,

Mr.Lasantha De Silva

Telephone+94 77 791 8853
පී ඒ සී ඉංජිනියර්ස්

258, ,

Mr.T.M.P.S.K.Karunarathne

Telephone+94 55 498 3050 /+94 77 344 9935
විජේසූරිය ඇසෝෂියේටස්

817/2, ගාලු පාර, මොල්ලිගොඩ, ,

Mr.M.J.P.Wijesuriya

Telephone+94 71 896 5215 /+94 38 229 6643
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website