තක්සේරුRSS

ස්ටෙෆාන් (පුද්) සමාගම

534, නව හුණුපිටිය පාර, ,

Telephone+94 11 291 3803
පී එස් පියතිල සහ පුත්‍රයෝ

514/ඒ, 3 ඒ, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත, ,

Telephone+94 25 222 3721
උපාලි දොරනේගම ඇසෝෂියේටස්

193, කටුගස්තොට,, ,

doranegamaassociates.com

Telephone+94 81 221 3635
E-mail
ඔටෝ වර්ලඩ්

කොළඹ පාර, මල්පිටිය, ,

Telephone+94 37 222 2067
ද සිල්වා මොටර් ඉංජිනියර්ස්

38/12, රොබට් ගුණවර්ධන මාවත, කිරුලපන, ,

Telephone+94 11 251 2424
ඩබ් ඩී ගුනවර්ධන ඇසෝෂියේටස්

269/ඒ, කටුගස්තොට පාර, ,

Manager

Telephone+94 81 223 2072
නාගොඩ මෝටර් කෙයාර්

රෝහල පාර, නාගොඩ, ,

Mr. Eranga Gunawardane, Manager

Telephone+94 34 222 2491 / +94 77 790 6626
ඔටෝමොබයිල් ඇසෝෂියේසන්

40, ශ්‍රී මොහොමඩ් මසාන් මාකර් මාවත, ,

www.aaceylon.lk

Mr. Kandiah, Manager

Telephone+94 11 242 1528
E-mail
තිලකා ඔටෝ ඉංජිනිරින්

161, කටුගස්තොට පාර, ,

Telephone+94 81 493 3119
ඒ ජේ එන්ටර්ප්‍රයිසස්

කොළඹ පාර, ,

Telephone+94 33 222 7660 / +94 77 323 3402
ස්පාර්ක්ලිට් මෝටර්ස් ට්‍රේඩර්ස් ඇන්ඩ් ඉන්ජිනියරින් සර්විසස් ලිමිටඩ්

නුවර පාර, ,

www.sparklitmotors.com

Telephone+94 11 292 5204 / +94 11 292 3320
Fax+94 11 282 5272
E-mail
සජිත් මොටර්ස්

61, දික්බැද්ද, ,

Telephone+94 38 223 8828
සෙන්ට් මේරි සර්විස් ස්ටේශන්

44, ශ්‍රී වික්‍රම මාවත, ,

Telephone+94 11 252 7831

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website