බෝට්ටු සවාරිRSS

S.P. පතිරණ (පුද්ගලික) ලිමිටඩ් (වොයේජර් ශ්‍රී ලංකා / මාර්ගෝපදේශ ෆ්‍රැන්කොෆෝන්)

අංක 42/3/1/9 පමුණුව පාර, මහරගම,

www.voyagersrilankasp.com

සේවා: කණ්ඩායම් සංචාර, නගර සංචාර, පුද්ගලික සංචාර, කුරුල්ලන් නැරඹීම, බෝට්ටු චාරිකාව, අයවැය චාරිකාව, නගර සංචාරය, දින සංචාරය, කිමිදුම් කිමිදීම, නිවාඩු සංචාරය, හෝටල් නවාතැන්, ආහාර සැලැස්ම, පුද්ගලික ප්‍රවාහනය, ශ්‍රී ලංකා සංචාරය, සංචාර පැකේජ, ගම් සංචාර , තල්මසුන ...

Telephone+94 77 756 3674
කැප්ටන් බෝට් හවුස්

පාලම දර්ශනය, අභිරුචි පාර, බලපිටිය,

www.captainsmarinabalapitiya.com

චන්දන මහතා විසින් මීට වසර 22 කට පෙර ආරම්භ කරන ලද අපගේ බෝට්ටු සේවය එතැන් සිට වෙළඳ නැව්ගත කිරීමේ ඔහුගේ අත්දැකීම් වලින් ප්‍රයෝජන ගනිමින් ඉහළ ප්‍රමිතියකට වර්ධනය වී ඇත. අද අපගේ බෝට්ටු සේවාව ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ සංචාරක ආයතන සහ සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන්ගේ විශ්වාසනීය තේ ...

Telephone+94 91 225 7614 +94 77 764 1659
E-mail
බෙන්තොට රිවර් සෆාරි සහ රිවර් මසුන් ඇල්ලීම VTS ලංකා විසිනි

ගාලු පාර, බෙන්තොට,

සේවා: සමූහ යාත්‍රා, කණ්ඩායම් චාරිකා, පුද්ගලික චාරිකා, පුද්ගලික චාරිකා, මාර්ගෝපදේශ චාරිකා, කුරුළු නැරඹීම, කුරුළු නැරඹුම් චාරිකාව, බෝට්ටු සෆාරි, දිවා චාරිකා, ගැඹුරු මුහුදේ මසුන් ඇල්ලීම, මසුන් ඇල්ලීමේ චාරිකා, තල්මසුන් නැරඹීම ඉඳුරුව සහ අවට ප්‍රදේශවල සේවය කරයි ...

Telephone+94 77 838 3030
ශ්‍රී ලංකා යාත්‍රා - වරාය නගරය

Drive 00300,

www.sail-lanka-charter.com

"නැගී එන කොළඹ පිළිබඳ ප්‍රථම අත්දැකීම ලබා ගන්න. Colombo City Marina ආයෝජකයන්ගේ හමුවීම්, වැඩ කටයුතු හෝ minibee sailing වැනි ඇඩ්‍රිනලින් පොම්ප කරන ලද වික්‍රමාන්විත ජල ක්‍රීඩා සඳහා පරිපූර්ණ පසුබිමක් සපයයි."

Telephone+94 71 440 5000
ගංගා නරඹන්නා ශ්‍රී ලංකා බෝට්ටු චාරිකා

මීගමුව - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය දඬුගම, සීදූව,

www.riverviewersrilanka.com

සේවා: පුද්ගලික යාත්‍රා, පුද්ගලික චාරිකා, ගොඩබිම් චාරිකා, කුරුල්ලන් නැරඹීම, බෝට්ටු සවාරිය, බෝට්ටු සවාරිය, බෝට්ටු සෆාරි, මසුන් ඇල්ලීමේ චාරිකාව, දූපත් සංචාරය, කුරුලු කැලේ සංචාරය, තමන්ගේම සංචාරය, පෙර රූගත කිරීම්

Telephone+94 77 849 4222
මුතුරාජවෙල බෝට්ටුවෙන්

මීගමුව පාර, සීදූව,

සේවා: කණ්ඩායම් සංචාර, පුද්ගලික සංචාර

Telephone+94 77 433 3501
E-mail
සරත් බෝට්ටු චාරිකා

අංක 76/1 ශාන්ත ජෝශප් මාවත, මීගමුව 11500 ශ්‍රී ලංකාව,

සේවා: පුද්ගලික යාත්‍රා, මාර්ගෝපදේශ චාරිකා, කුරුලු බැලීම්, බෝට්ටු සෆාරි, බෝට්ටු චාරිකාව, දර්ශන නැරඹීමේ චාරිකාව

Telephone+94 71 721 3484
කපිතාන් ප්‍රනාන්දු මීගමුව බෝට්ටු සංචාර

මුහුදු ශාන්ත, මීගමුව,

www.captainfernando.com

සේවා: ගොඩබිම් චාරිකා, දූපත් බාබකියු උත්සව චාරිකා, කලපු ධීවර චාරිකා, මුතුරාජවෙල වගුරු බිම් චාරිකා, පුද්ගලික මෝටර් බෝට්ටු සංචාර, සම්ප්‍රදායික කැටමරන් යාත්‍රා චාරිකා

Telephone+94 77 606 1770
සන් රයිස් බීච්

පොතුවිල්, ශ්‍රී ලංකාව, ,

පාර්ලිමෙන්තු ලේක් දියවන්නා ලේක්

පාර්ලිමෙන්ත පාර, කෝටිටෙි, ,

Telephone+94 11 313 5119
නාවල කැනල් වැල්ලවත්ත

වැල්ලවත්ත, ,

Telephone+94 11 313 5119
ලුනාව ලේක්

ලුනාව, ,

Telephone+94 11 313 5119
ගෝබල් ස්පොටි ලංකා පුද්ගලික සමාගම

,

www.gslanka.lk

Telephone+94 11 225 2378
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website