ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

කල්තොට ටොපිකල් ඉන්ස්පිරේෂන්"2/1බී

දේනියාය පාර, , , , 10400

www.kalota.lk

Kalota Topical Inspirations strives to be an unique design company for our clients with an Identical theme by inspiring them innovatively and professionally in traditional and modern thinking. Kalota Topical Inspirations is an interior design and a pro ...

Telephone+94115249011, +94718149011, +94776901411
Fax+94718149011
E-mail
හරින් මදුරන්ග හපුගොඩ

1/34 ඒ රජපිල්ල, , , 20000

Civil Engineer / Architect / Contractor BEng Civil (HONS) -London

Telephone0773 24 25 29
E-mail
තිලංක රුක්මාල් බණ්ඩාර චන්ද්‍රාස්කර

601, එස් ප්‍රොවිඩන්ස් පාර, , , 65203

Full Name of Member   Tilanka Rukmal  Bandara Chandrasekera       Editing the Profile   Name with initials   Chandrasekera,  T R B           Mem ...

Telephone011 573771292
E-mail
තිලෝචනි චන්දිමාල් බණ්ඩාරණායක

මහනුවර, , 200

Full Name of Member   Thilochani Chandimala Bandaranayake       Editing the Profile   Name with initials   Bandaranayake, T.C.           Membership No   ...

Telephone+94 81 230 0505 (Res.)
තේමිස් පීරිස් රොෂාන් චන්ද්‍රරත්න

මාළඹේ, , 300

Full Name of Member   Themis Perisge Roshan Chandrarathne       Editing the Profile   Name with initials   Chandraratne, T.P.R.           Membership No &nbsp ...

Telephone+94 11 250 8217
Fax+94 11 451 2462 (Office)
E-mail
දේස්කුරේ මොහොට්ටිගුරුන්නාන්සේලාගේ ජූඩ් නිලාන් කුරේ

111/1, ද මෙල් පාර, , , 700

Full Name of Member   Thsecooray Mohottigurunnanselage Jude Nilan Cooray        Editing the Profile   Name with initials   Cooray, T.M.J.N.           Mem ...

Telephone+94 11 258 6641 (Office)
E-mail
යක්දෙහිකන්දගේ රුවන් කොස්තා

පානදුර, , 300

Full Name of Member   Yakdehikandage Ruwan Costa       Editing the Profile   Name with initials   Costa, Ruwan           Membership No   A0227 &nb ...

Telephone+94 38 223 2620 (Office)
E-mail
යාපා බණ්ඩාර මුදියන්සේලාගේ ලසන්ති මනෝරි බණ්ඩාර

අලව්ව, , 200

Full Name of Member   Yapa Bandara Mudiyanselage Lasanthi Manori Bandara       Editing the Profile   Name with initials   Bandara, Y B M L M Y           Membe ...

Telephone+94 11 420 2881 (Office)
Fax+94 11 273 3219 (Office)
E-mail
යොහාන් වීරසිංහ අබේරත්න

හයිලෙවල් පාර, , , 200

Full Name of Member   Yohan Wirasingha Abhayaratne       Editing the Profile   Name with initials   Abhayaratne, Y W           Membership No   A 0755 ...

Telephone+94 11 236 4586
E-mail
වේලාතන්ත්‍රිගේ ප්‍රසාද් සිරිමෙවන් බොතේජු

48/4, කොළඹ-හොරණ පාර, , , 300

Full Name of Member   Welatantrige Prasad Sirimevan Botejue       Editing the Profile   Name with initials   Botejue, Prasad           Membership No   ...

Telephone+44 207 739 3400 (Office)
E-mail
වේලාතන්ත්‍රීගේ ගයා කසුනි බොතේජු

2ඒ, පෙරේරා මාවත, , , 200

Full Name of Member   Welathanthrige Gaya Kasuni Bojeju       Editing the Profile   Name with initials   Bojeju, W G K           Membership No   A0 ...

Telephone+94 11 287 8778
E-mail
ශ්‍රීකාන්ත් ඉදිකිරීම්

හෝමාගම, , 10100

Location(s) : homagama Property Type: Land. srikanth constructions all kind of small houses   Contact details: Name: hemanthaEmail: [email protected]: 0723435525

Telephone+94 72 343 5525
E-mail
ශාන්තිනි බාලසුබ්‍රමනියම්

32/2, දුම්රිය පාර මාවත, , , 600

  Full Name of Member   Shanthini Balasubramaniam       Editing the Profile   Name with initials   Balasubramaniam, S.            Membe ...

Telephone+94 11 265 0216
Fax+94 11 265 1047 (Offic
E-mail
ශානිකා දිල්රුක්ෂි වාතුගල අතාවුදගේ

කොළඹ 05, , 200

Full Name of Member   Shanika Dilrukshi Wathugala Athaudage       Editing the Profile   Name with initials   Athaudage, S.D.W.            Membership No ...

Telephone+94 11 243 2619
E-mail
ශිරානි ඉවෝන් බාලසූරිය

12ඒ, 1 වන චාපල් පටුමග, , , 600

  Full Name of Member   Shiranee Ivonne Balasuriya       Editing the Profile   Name with initials   Balasuriya, S.I.           Membe ...

Telephone+94 11 265 7047
Fax+94 11 265 1047 (Office
ෂියාලාල් ඇන්ටන් අබේරත්න

20, මරදාන පාර, , , 200

Full Name of Member   Shiyalal Anton Abeyratne       Editing the Profile   Name with initials   Abeyratne, S.A. (Lal)           Membership No   F0102 ...

Telephone+94 11 294 1841
Fax+94 11 294 1841
E-mail
සිංගප්පුලි ආරච්චිගේ දොන් බුද්ධික මනෝජ් චම්පික

නුගේගොඩ, , 300

Full Name of Member   Singappuli Arachchige Don Buddhika Manoj Champika       Editing the Profile   Name with initials   Champika S A D B M           Memb ...

Telephone+94 11 276 9164
E-mail
සිමොන්මෙරු පතිරණගේ ගාමිණි චන්ද්‍රරත්න

කටුගස්තොට, , 700

Full Name of Member   Simonmeru Pathiranage Gamini Chandraratne       Editing the Profile   Name with initials   Chandraratne, S.P.G.           Membership No ...

Telephone+94 81 222 8075
Fax+94 81 222 8075
E-mail
සූරියකුමාර වන්නිසිංහ ඉසුරුනාත් බුලන්කුලම

119/7, කින්සි පාර, , , 300

  Full Name of Member   Suriyakumara  Wannisinghe Isurunath Bulankulame       Editing the Profile   Name with initials   S W I Bulankulame     &n ...

Telephone+94 11 268 6481 (Res.)
E-mail
සොනාලි දමිත්‍රි අත්තනායක

බත්තරමුල්ල, , 200

Full Name of Member   Sonali Damithri Attanayaka       Editing the Profile   Name with initials   Attanayaka, S D           Membership No   A0823 ...

Telephone+94 60 208 3864 (Office)
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website