ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

නවරත්න මුදියාන්සේලාගේ නිමේෂා සංජීවනී නවරත්න,

51/1, 'නවසෙවන' උල්ලන්දුපිටිය, ,

Full Name of Member Navaratne Mudiyanselage Nimeesha Sanjeevani Navaratne Editing the Profile Name with initials Navaratne, N M N S Membership No A0968 Registered Year 2010 Membership Categ ...

Telephone071 847 8857 071 346 0066
E-mail
නවරත්න මුදියාන්සේලාගේ පද්මකුමාර නවරත්න

26/9 ඒ, පළමු පටුමග, කොටුබැම්ම පාර, ,

Full Name of Member Navaratne Mudiyanselage Padmakumara Navaratne Editing the Profile Name with initials Navaratne, N.M.P. Membership No F0118 Registered Year 1990 Membership Category Fellow ...

Telephone011-286 5326 (Res) 077-222 9735
E-mail
නාවෙල මහගම රාළගේ අංජනා තමරංගනී නවරත්න

අංක 13 / 3, උස්වත්ත මාවත, ඇතුල්කෝට්ටේ, ,

Full Name of Member Nawela Mahagama Rallage Anjana Thamarangani Nawaratne Editing the Profile Name with initials Nawaratne, Anjana Membership No A0500 Registered Year 2000 Membership Category ...

Telephone011-286 9963 (Office) 011-286 7750 ( Res) 077-757 4174
කුරුකුලආරච්චිගේ දොන් ඉග්නේෂස් එමිල් ප්‍රියන්ත නානායක්කාර

ප්‍රියන්ත, 18, ශාන්ත ජූඩ් පාර, පින්නමැද, ,

Full Name of Member Kurukulaarachchiege Don Ignatius Emil Priyantha Nanayakkara Editing the Profile Name with initials Nanayakkara, Priyantha Membership No A0277 Registered Year 1994 Membership ...

Telephone973 1727 0072 (Office) 011-293 4301 (Res)
Fax973 1723 2900 (Office)
E-mail
මැලිගස්පේ කෝරලගේ රාජිතා ප්‍රභාෂිනී නානායක්කාර

747/12 බී, ගාලු පාර, නල්ලුරුව, ,

Full Name of Member Maligaspe Koralage Rajitha Prabashini Nanayakkara Editing the Profile Name with initials Nanayakkara, Rajitha Membership No A0657 Registered Year 2004 Membership Category ...

Telephone060-2075059 (Office) 038-2237177 (O.Office)
Fax011 2697217
E-mail
බියන්විලගේ නන්දදාස

36/1, පන්සල පාර, ,

Full Name of Member Biyanwilage Nandadasa Editing the Profile Name with initials Nandadasa, Biyanwilage Membership No A0357 Registered Year 1997 Membership Category Associate ARB ...

Telephone011-271 7877 (Office) 011-271 7877 (Res)
නරසිංහ ලේකම්ලාගේ සෙනරත් රුවන් බණ්ඩාර නරසිංහ

391/83, කැන්දලියද්දපාළුව, වලව්වත්ත, ගනේමුල්ල, ,

Full Name of Member Narasinghe Lekamlage Senarath Ruwan Bandara Narasinghe Editing the Profile Name with initials Narasinghe, N L S R B Membership No A 0795 Registered Year 2007 Membership Cate ...

E-mail
රුවන්ති තාරුකා නම්බුවසම්

48/10, ආනන්ද බාලිකා මාවත, පාගොඩ පාර, ,

Full Name of Member Ruwanthi Tharuka Nambuwasam Editing the Profile Name with initials Nambuwasam, R T Membership No A0967 Registered Year 2010 Membership Category Associate ...

Telephone2 810 079 ,077 6 038 502
E-mail
විදුර ශ්‍රී නම්මුණි

486/1, ලේක්ස් එන්ඩ්, ඇවරිහේන, ,

Full Name of Member Vidura Sri Nammuni Editing the Profile Name with initials Nammuni, Vidura Sri Membership No F0052 Registered Year 1994 Membership Category Fellow ARB Number CA 9 ...

Telephone011-280 2277 (Office) 071 412 0227
E-mail
හෙලනි ශ්‍රියංගිකා කුරුප්පු නානායක්කාර

747/12 බී, ගාලු පාර, නල්ලුරුව, ,

Full Name of Member Helanie Sriyangika Kuruppu Nanayakkara Editing the Profile Name with initials Nanayakkara, H.S.K. Membership No A0499 Registered Year 2000 Membership Category Associate ...

Telephone060-2075059 (Office) 038-2237177 (O.Office)
Fax011 2697217
E-mail
රණතුංග මුදියාන්සේලාගේ සළරිකා තනූජනී

62/9/1, පැරකුම් මාවත, බණ්ඩාරවත්ත, ,

Full Name of Member Ranathunga Mudiyanselage Salarika Thanujanie Name with initials Munasinghe, R M S T Membership No A1121 Registered Year 2012 Membership Category Associate ...

Telephone033 2224499 , 071 5694991
E-mail
මුතුගල රාලලාගේ ගිහාන් ඉරෝෂන මුතුගල

95, පස්යාල පාර, ,

Full Name of Member Muthugala Ralalage Gihan Iroshana Muthugala Editing the Profile Name with initials Muthugala, M R G I Membership No A1045 Registered Year 2011 Membership Category Asso ...

Telephone033 227 0068
E-mail
ලලිතරාජ මුතුකුමාරණ

මල්වත්ත පාර, ,

Full Name of Member Lalitharaja Muthukumarana Editing the Profile Name with initials Muthukumarana, Lalith Membership No F0055 Registered Year 1981 Membership Category Fellow ARB Numb ...

Telephone011-273 7399 (Office/Res.)
E-mail
වින්ධ්‍යා ගංගා මුණසිංහ

15 බී, ඔසනගොඩ පටුමග, ඔසනගොඩ, ,

Full Name of Member Vindhya Ganga Munasinghe Editing the Profile Name with initials Munasinghe, Vindhya Ganga Membership No A1044 Registered Year 2011 Membership Category Associate ...

Telephone091 223 3125 , 071 534 5901
Fax091 2233125
E-mail
කුමුදු සද්ධාමංගල මුණසිංහ

202ඊ, සූරිය මාවත, කොස්වත්ත, ,

www.panarch.lk

Full Name of Member Kumudu Saddhamangala Munasinghe Editing the Profile Name with initials Munasinghe, S. Kumudu Membership No A0385 Registered Year 2000 Membership Category Associate ...

Telephone011-250 6933(Office) 011-2395734 (Office) 011-2395733 (Office)
Fax011- 2506934
E-mail
නිෂාන්ත දිල්රුක් මුණසිංහ

16, පීරිස් මාවත, කළුබෝවිල, ,

Full Name of Member Nihantha Dilruk Munasinghe Editing the Profile Name with initials Munasinghe, N.D. Membership No A0554 Registered Year 2001 Membership Category Associate ARB ...

Telephone011-259 5483 (Office) 011-259 5716 (Office)
Fax011-282 7293 (Res)
මොහොමඩ් හනීෆා මොහොමඩ් මුසාදික්

189, නුවර පාර, ,

Full Name of Member Mohamed Haniffa Mohamed Musadik Editing the Profile Name with initials Musadik, M H M Membership No A 0843 Registered Year 2008 Membership Category Associate ...

Telephone081-5673388 (Office) 081-2202360 (Office) 077 7 799 956
E-mail
මූණමල්පේ බෙරගමගේ සුසන්ත ජානක

120/20, ඉඹුල්තැන්න, හුණුවල, ,

Full Name of Member Moonamalpe Beragamage Susantha Janaka Editing the Profile Name with initials Moonamalpe, M B S J Membership No A 0792 Registered Year Membership Category Associate ...

Telephone011-272 6448 (Office/Res) 071-682 3697 071-6823695
E-mail
පොරඹ හේවගේ චාමිකර මෝසෙස්

154/3, විජය මාවත, තලාහේන, ,

Full Name of Member Poraba Hewage Chamikara Moses Editing the Profile Name with initials Moses, P H C Membership No A0965 Registered Year 2010 Membership Category Associate A ...

Telephone2788190, 4717196 , 0712775515
E-mail
චමින්ද ජයතිලක මුණසිංහ

122, ජේ ඊ ගුණසේකර මාවත, ,

Full Name of Member Chaminda Jayanthika Munasinghe Editing the Profile Name with initials Munasinghe, C.J. Membership No A0409 Registered Year 1998 Membership Category Associate ...

Telephone00968-24695012(Office) 00968-24695410(Office) 00968-24695410(Office) 011-268 6318 (Res)
Fax00968-24695532 (Office)

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website