ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

වෙල්ලාල දොන් සයුරික දෙනුවන් තිලකවර්ධන

72/1, පාමංකඩ පාර, වැල්ලවත්ත, ,

Full Name of Member Wellala Done Sayurika Denuwan Thilakawardena Editing the Profile Name with initials Thilakawardena, W D S D Membership No A0993 Registered Year 2010 Membership Category ...

Telephone011 2 501 713, 011 2 593 565 077 3 410 520
E-mail
දොන් සුරංග ප්‍රසන්න තිත්වැල්ලගේ

127 / ඒ, මොරගොඩ, ,

Full Name of Member Don Suranga Prasanna Thiththawellage Editing the Profile Name with initials Thiththawellage, D S P Membership No A0994 Registered Year 2010 Membership Category Associa ...

Telephone033 2 226 434 , 077 7 416 390
E-mail
තොටගොඩවත්ත මුදියාන්සේලාගේ සමුද්‍රා ඒකනායක තොටගොඩවත්ත

36, මහවැලි උයන, ගම්උදාව, ,

Full Name of Member Thotagodawatte Mudiyanselage Samudra Ekanayake Thotagodawatte Editing the Profile Name with initials Thotagodawatte, T M Samudra Membership No A 0808 Registered Year 2007 Me ...

Telephone077-756 0675
හේරත් මුදියාන්සේලාගේ සඳුන් තුෂාර

31/5/67, සුප්‍රීම් සිටි, කහන්තොට පාර, ,

Full Name of Member Herath Mudiyanselage Sandun Thushara Editing the Profile Name with initials Thushara, H M S Membership No A 0861 Registered Year 2008 Membership Category Associate ...

Telephone011 2 806 509 (Off.) 011 2 413 719 (Res.)
රෙහාන් කුඩ බණ්ඩා තිලකරත්න

26/1, සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

Full Name of Member Rehan Cuda Banda Tilakaratna Editing the Profile Name with initials Tilakaratna, Rehan C B Membership No F0074 Registered Year 1988 Membership Category Fellow ARB ...

Telephone075 2 003812
E-mail
තිසර තනපති

7ඒ, එගොඩවත්ත, ,

www.thanapathyarchitects.com

Full Name of Member Thisara Thanapathy Editing the Profile Name with initials Thanapathy, Thisara Membership No A0312 Registered Year 1995 Membership Category Associate ARB Numbe ...

Telephone011-2545901 (Office) 011-2802716 (Res.)
E-mail
කරුණා තේනුවර

114 ඒ / 7 ඒ, උදයපුර, ,

Full Name of Member Karuna Thenuwara Editing the Profile Name with initials Thenuwara, Karuna Membership No A0137 Registered Year 1987 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011-2583993 (Office) 011-2876344 (Res.)
Fax011-2583993 (Office)
E-mail
සුභානි ලක්මාලි තේවහෙට්ටිගේ

41/46, පෝල්කෝ සී.ආර්, ,

Full Name of Member Subhani Lakmali Thevahettige Editing the Profile Name with initials Thevahettige, S.L. Membership No A0474 Registered Year 1999 Membership Category Associate ...

Telephone081- 2202361 (Office) 081- 2202360 (Office)
Fax081- 2202361 (Office)
E-mail
තෙවරප්පෙරුම ආරච්චිලාගේ චලේන්ද්‍ර උමේෂ් තෙවරප්පෙරුම

191 / ඩී, නිල්මිණි මාවත, බටුවත්ත, ,

Full Name of Member Thewarapperuma Arachchige Chalendra Umesh Thewarapperuma Editing the Profile Name with initials Thewarapperuma, T A C U Membership No A0992 Registered Year 2010 Membersh ...

Telephone0776218238
E-mail
හිරිමුතු ගොඩගේ ප්‍රියංගා රුක්මල් තිලකරත්න

ගොඩකන්ද වත්ත, හපුගල, ,

www.larsen.co.om

Full Name of Member Hirimuthu Godage Priyanga Rukmal Thilakarathna Editing the Profile Name with initials Thilakarathna Rukmal Membership No A1071 Registered Year 2011 Membership Category ...

Telephone091 224 3613 , 077 138 9437
E-mail
සිත්ති මුතියරා තේගල්

35/29, ෆාතිමා උද්‍යානය, ,

Full Name of Member Sitti Mutiara Tegal Name with initials Tegal, S M Membership No A1138 Registered Year 2012 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011 2910841 , 0777587564
E-mail
අවන්ති පූර්ණිමා විජේවර්ධන කලවාන තෙන්නකෝන්

14/7, 4 වන පටුමග, රාවතාවත්ත, ,

Full Name of Member Avanthi Purnima Wijewardena Kalawana Tennakoon Editing the Profile Name with initials Tennakoon, A P W K Membership No A0991 Registered Year 2010 Membership Category ...

Telephone011 2 642 005 , 077 7 314 911
E-mail
රුවන් චන්දන තැන්නෙගෙදර

218 / 6එච්, කොළඹ පාර, ,

Full Name of Member Ruwan Chandana Tennegedara Editing the Profile Name with initials Tennegedara, R C Membership No A1070 Registered Year 2011 Membership Category Associate ...

Telephone011 239 9575 , 071 435 8246
Fax011 243 6527
E-mail
මහාන් ලාල් තේනුවර

436, බර්ලන්ඩ් ඇවනියු, විනිපෙග්, එම්.බී., ,

Full Name of Member Mahan Lal Tenuwara Editing the Profile Name with initials Tenuwara, M.L. Membership No A0664 Registered Year 2004 Membership Category Associate ARB Number C ...

Telephone(204) 928-8893 (Office)
Fax(204) 453-9012 (Office)
E-mail
දොන් නිලූප රොෂානි පතිරගේ මහතා

128/9, කොහල්විල පාර, ,

Full Name of Member Don Nelupa Roshani Pathirage Editing the Profile Name with initials Roshani, P D N Membership No A 0845 Registered Year 2008 Membership Category Associate ARB ...

Telephone011-2822653 (Res.) , 077 4402110
තන්තිරිගේ ලලිත් කරුණාසිරි රුබේරු

16 ඩී, ගජබා මාවත, මිනුවන්පිටිය, ,

Full Name of Member Thanthirige Lalith karunasiri Ruberu Editing the Profile Name with initials Ruberu, T.L.K. Membership No A0187 Registered Year 1990 Membership Category Associate ...

Telephone011-250 8546(Office) 038-223 7365(Res)
Fax011-250 8546(Office)
E-mail
ඇලර්නි දර්ශනී රත්වත්තේ

61/7, 1/1, පරණ පාර, අරලිය උද්‍යානය හරහා, ,

Full Name of Member Arlene Dharshini Ratwatte Editing the Profile Name with initials Ratwatte, A.D. Membership No A0625 Registered Year 2003 Membership Category Associate ARB Num ...

Telephone011-441 0008 (office/Res) , 071-480 3462 (Office)
Fax011-441 0008 (Office)
E-mail
මේරි ස්ටෙෆනී ශ්‍රියානි රොද්‍රිගෝ

35/9, ග්‍රෙගරි පාර, ,

Full Name of Member Mary Stephani Sriani Rodrigo Editing the Profile Name with initials Rodrigo, M.S.S. Membership No A0032 Registered Year 1976 Membership Category Associate ARB ...

Telephone011-269 7910 (Office 011-269 4744 (Res)
රේණුකා මරීනා රොද්‍රිගෝ

35, නොරිස් මාවත, ,

Full Name of Member Renuka Marina Rodrigo Editing the Profile Name with initials Rodrigo, Renuka Membership No A0585 Registered Year 2002 Membership Category Associate ARB Number ...

සේනාපතිගේ පීටර් දර්ශන රොද්‍රිගෝ

390 (55/15), දෙවන පටුමග, එකමුතු මාවත, කොස්වත්ත, ,

Full Name of Member Senapathige Peter Darshana Rodrigo Name with initials Rodrigo, S P D Membership No A1131 Registered Year 2012 Membership Category Associate ARB Num ...

Telephone011 2791397 0777288395
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website