සංගීත කණ්ඩායම් සහ ඩී ජේRSS

Show map
ජේ බි මියුසික් බැන්ඩි

හැවිලෝක් ටවුන්, ,

Full band acoustic and electric

Telephone0769134224
E-mail
සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය නිවසටම පැමිණ උගන්වමි. කොළඹ අවට

පැලවත්ත, ,

www.maestrodjs.simplesite.com

We are supply high quality Dj sounds & lighting system for Weddings Dances Fashion Shows Birthday Parties Beach Parties Office Parties School Events Road Shows Or Any Occasion..

E-mail
සොහාන් ඇන්ඩ් ද එක්ස්පරිමන්ට්

33/2, දුටුගැමුණු වීදිය, ,

Telephone+94 11 285 4520
ඩි ජේ ඈෂ්

374/4, ගාලු පාර, ගොරකාන, ,

www.djash.lk

DJ Ash is undoubtably the best party DJ in Colombo with years of experience and best equipment in the industry. He does all kinds of special occasions including weddings, homecomings, birthday parties, cocktail parties, campus parties, get-togethers, scho ...

Telephone+94 77 251 9987 / +94 77 807 0002
E-mail
සවුන්ඩ් ඊඑෆ්එක්ස් එන්ටර්ටේන්මන්ට්ස්

4/8, පතිබිම්බාරාම පාර, කළුබෝවිල, ,

Telephone+94 11 552 5524
අල්ට්රා වයිබ්ස් එන්ටර්ටේන්මන්ට්

19, 3 වන පටුමග, කඩලාන, ,

Telephone+94 11 265 2756
E-mail
වර්ල්ඩ් මියුසික් එන්ටර්ටේනර්ස්

29, මල්ලිකාරාම පාර, සිරිමල් උයන, ,

මාස් එන්ටර්ටේන්ට්මන්ට්

236, සිද්දමුල්ල, ,

E-mail
එම්ජේ එන්ටර්ටෙයින්මන්ට්

23/1, ග්‍රීන්ලන් පාර, නැදිමල, ,

E-mail
රෙජේ එන්ටර්ටේට්මන්ට්

886බී, දෙහිවල පාර, ,

Telephone+94 11 499 3737
E-mail
සෙක්ෂන් 4 එන්ටර්ටේන්ට්මන්ට්

26/19, ශ්‍රී ධර්මරාම පාර, ,

Telephone+94 11 272 9823
කර්සන් විනෝද ක්‍රීඩා

171, පරණ කොට්ටාව පාර, මිරිහාන, ,

Telephone+94 11 281 1890
ඩී.ජේ.මයිකල්

24/3, එගොඩ උයන පාර, ,

Telephone+94 11 265 8230
ඩ්‍රීම් වෙඩින්

60, ස්ට්‍රැෆර්ඩ් ඇවෙනියු, ,

Telephone+94 71 476 4977

Stats

There are 28649 listings, 863 categories and 102 owners in our website