පාරිසරික හෝටල් (Eco)RSS

ස්ටැරෝන්නේචර් රිසෝට් (පුද්)සමාගම

1, ආචාර්ය ඊ ඩබ්ලිව් අදිකාරම් මාවත, පිටකෝට්ටේ, ,

www.tocsrilanka.com

Telephone+94 11 282 2011
E-mail
සරායි විලේජ්

රන්දුනු කැලේ වත්ත, වීරවිල, ,

www.saraiivillage.com

Randunu Kele Watte, Weerawila

Telephone+94 11 257 7772
E-mail
සමගි විලා සෆාරි

පල්ලිය පාර, ,

www.samagivillasafari.com

49, Lakeview garden, Church Road, Polonnaruwa

Telephone+94 77 758 7327
E-mail
‍රේන්ෆොරස්ට් එකෝලොජ්

දෙනියාය, ,

Ensal Waththa Sinharaja Division, Viharahena, Deniyaya

Telephone+94 71 420 0884
E-mail
නිල්කෙත විලා එකෝ කල්චර් රිසෝට්

අනුරාධපුර, ,

www.nilkethavilla.com

139, Old Mihinthala Road, Anuradhapura

Telephone+94 25 222 2553
E-mail
ෆාර්ක්‍රයි

ගන්ගෙයියාව විල්ගමුව, වස්ගමුව, ,

www.farcry.lk

Telephone+94 66 351 0001
E-mail
පරිසර හිතකාමී හොටෙල්

මොන්ට්, ,

www.serenityecoiodge.com

10/2, Seram Road, Mt Lavinia

Telephone+94 11 442 2722
E-mail
දිව්‍යා රිසෝට්

කල්පිටිය, ,

Duch Bay Kandakuliya, Kalpitiya

Telephone+94 32 510 0066
E-mail
බැද්දෙගම එකෝ පාර්ක් (පුද්) සමාගම

තිස්සමහාරාම, ,

www.ecopark.lk

653/3, Kawantissapura, Tissamaharama

Telephone+94 47 493 3901
E-mail
බඳගිරි විලේජ් එකෝ රිසෝට්

බඳගිරිය, හම්බන්තොට, ,

Telephone+94 77 786 2924
සිංහරාජය ගාර්ඩ්න් එකෝ ලොජ්

යට්ටපාත, ,

www.singharaja-garden.com

7th Mile Post, Yattapatha

Telephone+94 34 562 1374 / +94 71 152 5265
බැදෙගම එකෝ ලොජ්

තිස්සමහාරාම, ,

653/3, Kawantissapura, Tissamaharama

Telephone+94 77 778 6788
වයිල්ඩ් ග්‍රාස් නේචර් රිසෝට්

කුඹුක්කඳන්වල ෆාම්හවුස් පාර, කුඹුක්කදන්වල, ,

www.wildgrass.lk

Nestled in the heart of an enchanting forest, amongst the whispers of trees and magical birdsong, there exists a slice of paradise. Welcome to WildGrass - an unforgettable experience for the soul that longs utopian bliss. Tucked away deep within the jung ...

Telephone+94 66 493 5577 / +94 77 396 5577
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website