උත්සව ශාලාRSS

ඔලිම්පස් ප්ලාසා හෝටලය

75, වැලිමඩ පාර, ,

www.olympusplazahotel.com

Clinging precipitously to both sides of a razor sharp ridge, the Haputale sits at an elevation of approximately 4736 feet. It is the centre to most tourist sites in the hill country, and the most spectacular Haputale gap is considered a place that must be ...

Telephone+94 57 226 8544 / +94 57 492 5126
Fax+94 57 226 8544
E-mail
පවන ආපන ශාලාව සහ ආගන්තුක නිවාස

90/2, වීශ්වකලාව පාර, වීශ්වකලාව, ,

Our Banquet hall can be use for Wedding functions,Birthday celebrations, Meetings & Trainings,corporate Events. We also provide accommodation - AC & Non AC Rooms. Distance to Piliyandala Town-Less than 2 Km

සමර්ෆිල්ඩි බෙනිකියු අවන්හල

139 , පිලියන්දල පාර, කොස්වත්ත, ,

www.summerfields.lk

Summerfileds is a family owned business operating since 2005, It is located in a very convenient place and is an ideal place to dine-in as it takes only just 05-minutes drive from kottawa, a 10-minutes drive from Kottawa expressway entrance, making it ide ...

Telephone+94 11 217 8492 / +94 11 562 7344
E-mail
විලූඩඉන් උත්සව ශාලාව

55ඒ, කොම්පායහේන පාර, පනාගොඩ, ,

www.willudainnlk.com

It is the perfect haven to liven up the best moments in your life as per your fairytale dream from childhood. Our placement is the best for intimate moments such as hosting Wedding ceremonies, birthday parties and other special occasions. We are specializ ...

Telephone+94 11 433 4577
E-mail
විලා පැල්මා බිචි රිසොටි

මුහුදු පාර, පමුණුගමුව, ,

www.villapalmaresortsrilanka.com

Villa Palma is a Sri Lanka tourist board approved grade “A ‘beach resort comprising with luxury &semi luxury rooms with a view of the sparkling blue waters of the Indian Ocean. Villa Palma is your very own retreat, offering with tranquility away from y ...

Telephone+94 11 223 6619 / +94 11 223 6629
E-mail
උනායා ටුවරිස්ට් හොටෙල් ඇන්ඩ් රෙස්ටුරන්ට්

ගල්කිස්ස ප්ලීසන්ට් වතු, බේවලවත්ත හීරැස්සගල පාර, ,

E-mail
තොටුපළලේක්සයිඩ් රිසෝට්

70, දැල්තර, ,

www.thotupolalakeside.lk

Thotupola Lakeside sits on the banks of the famed Bolgoda Lake, one of the largest inland waters in Sri Lanka. Just an hour from Colombo, it provides an ideal getaway for nature and adventure enthusiasts alike. Within its natural setting, Thotupola Lak ...

Telephone+94 11 276 1101 / +94 11 276 1216
Fax+94 11 276 1106
E-mail
ද මන්සිඹන් බෙන්කියුටි හෝල්

213, අලදෙනිය, ,

www.mansionkandy.com

Telephone+94 81 246 3166
E-mail
සොලිස් සංචාරක රෙස්ට් (පුද්)සමාගම

217, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, නූපේ, ,

Telephone+94 41 222 5250
සොබාසිර්උත්සව ශාලාව

592 / බී, කෝට්ටේ පාර, ,

Telephone+94 11 286 3472
ශාන්ති ජයකොඩි උත්සව ශාලා (පුද්)සමාගම

කිරිල්ලවල හන්දිය, ,

Telephone+94 33 226 4800
E-mail
ශනායාලැගුම්හල් සහ උත්සව ශාලාව

මන්ජරී වනිගසේකර වත්ත, ,

Telephone+94 41 340 7432
රිවර්සයිඩ්

298, මාඕවාවල පාර, ,

Telephone+94 81 249 9230
රමාඩි උත්සව ශාලාව

32, ගල්තොටමුල්ල පාර, ,

www.ramaadee.com

Telephone+94 33 222 2351
E-mail
පිණිදිය හොලිඩේ හොටෙල්

දියබිබිල වැලිමඩ පාර, ,

Telephone+94 57 223 2209
ඔසේනා මංගල මන්දිරය

730, ගාලු පාර, වල්ගම, ,

E-mail
මිහිරි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

61, මහවිද්‍යාල මාවත, ,

Telephone+94 11 243 6356
කින්ග්ස් ෆුඩ් කේටරස්

120/1, මංගල මාවත, ඉහළකරගහමූන, ,

Telephone+94 11 292 8349
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website