උත්සව ශාලාRSS

Show map
හොටෙල් දර්ශන

අනුරාධපුර පාර, ,

Telephone+94 25 226 6696
ග්‍රීන් සෙන්ටර්

තෝලංගමුව, ,

www.greencenter.lk/wedding.html

Telephone+94 35 226 8113
Fax+94 35 226 8113
E-mail
ගාර්ඩනියා උත්සව ශාලාව

492/1/1, මීගමුව පාර, හැඳල හංදිය, ,

www.gardeniawattala.com

Telephone+94 11 293 1268
E-mail
මරිනා ග්‍රැන්ඩි හෝල්

41, දුමිරිය පොල පාර, ,

marinegrandbanquethall.com/index.html

Telephone+94 11 444 3833
Fax+94 11 444 3834
E-mail
නදී කේටරස් සහ රක්චි උත්සව ශාලාව

496, කුඩාබොල්ලත, ,

www.randireception.com

Telephone+94 33 226 2998 / +94 11 436 0255
E-mail
කප්ඉඩි ගාඩින් රිසෙප්ශන් හෝල්

23, ජුඩි පෙදෙස, ,

cupidgardenhotel.com

Telephone+94 31 223 8039
Fax+94 31 223 8039
E-mail
සුමිත්‍රා උත්සව ශාලාව

181/1, එක්සත් සුභසාදක මාවත, ,

www.sumithrareception.com

Telephone+94 11 292 6043
E-mail
වෙඩින් ක්‍රියේෂන් ග්‍රෑන්ඩ් උත්සව ශාලාව

142 1/2, මහකුඹුරගේ මාවත, ග්‍රෑන්පාස්, ,

weddingcreationslk.com/reception.html

Telephone+94 11 233 6428
E-mail
හොටෙල් රන්දිය

394 / 19ඒ, මුදිත මාවත, ,

Telephone+94 25 222 2868
Fax+94 25 223 6073
කනායන් උත්සව ශාලාව

548/1, ප්‍රධාන පාර, කපුවත්ත, ,

www.kanaayanreception.com

Telephone+94 11 223 9621 / +94 11 223 7348
Fax+94 11 223 5323
E-mail
ද ග්‍රෑන්ඩ් මොනාච්

527/7, බොරැල්ල පාර, ,

thegrandmonarch.com

Telephone+94 11 277 6611 / +94 11 277 6622
E-mail
ශාහ්රාන්උත්සව

56, රෝහල පාර, ,

Telephone+94 11 273 1938
E-mail
සකේතමැදුර

22, ගජබා පාර, ,

Telephone+94 33 222 2846 / +94 33 562 8300
පෙගසුස් රිෆ් හෝටලය

02 , හින් දල්ල, ,

www.pegasusreefhotel.com/index.php

Telephone+ 94 11 293 0205 - 9
Fax+94 11 481 6053
E-mail
සුමාරිඋත්සව ශාලාව

59 ඒ, කාදිනල් කුරේ මාවත, ඇලකන්ද, හැඳල, ,

www.sumarireception.com/index.html

Telephone+94 11 294 2573
E-mail
කැනන් බෝල් උත්සව ශාලාව

286 / ඩී, මිනුවන්ගොඩ පාර, අස්ගිරිය, ,

Telephone+94 33 223 3340
E-mail
පෙනාරා හොටෙල් සහ උත්සව ශාලාව කැළණිය

779, වරාගොඩ පාර, සිංහාරමුල්ල, ,

Telephone+94 11 457 5230
සෙනාරා වයිට් පැලස්

307/1, නුවර පාර, කිරිල්ලවල, වෑබොඩ, කඩවත, ,

senarawhitepalace.com

Telephone+94 11 434 2990 / +94 11 442 2404
E-mail
හොටෙල් අමාෂා

60/5 / ඒ, නුවර පාර, තිහාරිය, ,

Telephone+94 33 229 5606
හොටෙල් සුදු අරලිය

නව නගරය, ,

www.hotelsuduaraliya.com

Telephone+94 27 222 4849 / +94 27 222 5406 / +94 27 222 5407 / +94 27 222 5408
Fax+94 27 222 4848
E-mail

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website