ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය RSS

වින්නර් වර්ල්ද්වෛඩ්

අංක 5 චාල්ස් පීඑල්, කොළඹ,

Telephone+94 77 963 6694
AIC කැම්පස්

අංක 154 හැව්ලොක් පාර, කොළඹ,

Telephone+94 77 133 5511
ඉංග්‍රීසි භාෂා මධ්‍යස්ථානය

අංක 73/100, කැතරින් පාර්ක්, හෝකන්දර නැගෙනහිර, හෝකන්දර,

Telephone+94 71 198 1934
කේම්බ්‍රිජ් IELTS ඇකඩමිය (පුද්ගලික) සමාගම

අංක: 35 එස්. ද එස්. ජයසිංහ මාවත, දෙහිවල-ගල්කිස්ස,

Telephone+94 117 711 766
DZONE ඉංග්‍රීසි භාෂා මධ්‍යස්ථානය

අංක 308/1, කිරිවත්තුඩුව, හෝමාගම,

Telephone+94 71 207 0048
මහරගම ඉංග්‍රීසි ආයතනය

අංක 2, 81 අවිස්සාවේල්ල පාර, මහරගම,

Telephone+94 112 840 172
ආනන්ද ජයරත්න

අංක 132/3/1 අවිස්සාවේල්ල පාර, මහරගම,

Telephone+94 77 330 2258
මොන්ටිසෝරි සහ ඉංග්‍රීසි ඇකඩමිය

ගුරුගේවත්ත, හෝකනදර උතුර, හෝකන්දර, මාලබේ,

Telephone+94 72 770 0814
ඉංග්‍රීසි පංති

අංක 478, නව ජනපදය,

Telephone+94 72 122 6961
ලංකා ඉංග්‍රීසි ඇකඩමිය

බී 84, හොරණ කොළඹ පාර පොල්ගස්ඕවිට, පිළියන්දල,

Telephone+94 78 261 2712
ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නන් සඳහා වන බ්‍රිතාන්‍ය ඇකඩමිය

අංක 769/4/1, තලංගම දකුණ, තලංගම, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල,

Telephone+94 112 786 520
වික්ටෝරියා ඉංග්රීසි පාසල

9A, 3 වන පටුමග, සුභද්‍රාරාම පාර, නුගේගොඩ,

Telephone+94 70 778 0707
කීයානෝ ඉංග්‍රීසි ඇකඩමිය

3 වන මහල, 138 එස්. ද එස්. ජයසිංහ මාවත, නුගේගොඩ,

Telephone+94 77 775 3243
පීටීඊ මධ්‍යස්ථානය

අංක 9 ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ,

Telephone+94 117 212 214
ඉංග්‍රීසි පංති

අංක 38/f සමගි මාවත, මාලබේ,

Telephone+94 77 079 7009
ශ්‍රීමාල් ඉංග්‍රීසි විද්‍යාලය

අංක 4/ඒ N.H.S, ගෝතමී පාර,

Telephone+94 76 380 2957
Sedex ඉංග්රීසි ඇකඩමිය

අංක 08 විජයමංගලාරාම පාර, නුගේගොඩ,

Telephone+94 71 222 6633
ESOL විද්‍යාලය (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 179 අවිස්සාවේල්ල පාර, පන්නිපිටිය,

Telephone+94 112 842 100
AECA (වෘත්තීය දියුණුව සඳහා ඉංග්‍රීසි ඇකඩමිය)

විද්‍යාල හන්දිය, කොට්ටාව - මාලබේ පාර,

Telephone+94 76 220 0670
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website