රාත්‍රී සමාජශාලාRSS

ඇෆ්ටර් ඩාර්ක් බාර් ලෝන්ජ්

කොළඹ 03, 418 ගාලු පාර,,

Telephone+94 77 993 8791
කැප්රි සමාජය

අංකය: 62 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 00700 ශ්‍රී ලංකාව +94 112 573 576,

Telephone+94 112 573 576
පීකොක් ග්‍රෑන්ඩ් බොලිවුඩ්

අංක 20/B 2/1 ඩුප්ලිකේෂන් පාර,

Telephone+94 77 294 7364
එවරස්ට් රාත්රී සමාජ ශාලාව

අංක 11/3 මංකඩ පාර, කඩවත ශ්‍රී ලංකාව +94 112 929 909,

Telephone+94 112 929 909
ග්‍රෑන්ඩ් විවේකාගාරය 7

අංක 531 කැපිටල් මාල්, මාදිවෙල ආර්ඩී, 10116 ශ්‍රී ලංකාව +94 77 445 0500,

Telephone+94 77 445 0500
සොප්රානෝස්

අංක 29 මේට්ලන්ඩ් ක්‍රෙස්, කොළඹ 00700 ශ්‍රී ලංකාව +94 112 676 752,

Telephone+94 112 676 752
ක්ලබ් ලැවික්ස්

ග්‍රීන් ලංකා ටවර්ස්, නවම් මාවත, 9 වන මහල, කොළඹ 00200 ශ්‍රී ලංකාව +94 71 995 0030,

Telephone+94 71 995 0030
Royal පාර්ක් රාත්‍රී සමාජය

අංක 36/1 ද සේරම් පාර, දෙහිවල-ගල්කිස්ස ශ්‍රී ලංකාව +94 117 146 557,

Telephone+94 117 146 557
යුනිකෝන් කොළඹ

අංක 259/1/1, 2 වන මහල, වෛද්‍ය ඩැනිස්ටර් සිල්වා පාර, කොළඹ 00900 ශ්‍රී ලංකාව +94 76 135 7279,

Telephone+94 76 135 7279
ZOUK _ කොළඹ

අංක 206 හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 00500 ශ්‍රී ලංකාව +94 77 522 0176,

Telephone+94 77 522 0176
ෆ්ලෙමින්ගෝ හවුස් හි ලව් බාර්

කොළඹ 00700 ශ්‍රී ලංකාව +94 77 859 7766,

Telephone+94 77 859 7766
හොලිවුඩ් කලම්බු ඉන්දියන් ඩාන්සින් ක්ලබ්

අංක 70 හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 00500 ශ්‍රී ලංකාව +94 112 587 552,

Telephone+94 112 587 552
Aura බොලිවුඩ් නර්තන සමාජය

අංක 6 R. A. ද මැල් මාවත, කොළඹ 00400 ශ්‍රී ලංකාව +94 71 343 3115,

Telephone+94 71 343 3115
ප්ලැනට් බොලිවුඩ්

කොළඹ සැලැස්ම පාර,

Telephone+94 77 222 2277
2zero6 සංගීත කර්මාන්ත ශාලාව

අංක 206 හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 00500 ශ්‍රී ලංකාව +94 70 320 6206,

Telephone+94 70 320 6206
මැයි මල් බොලිවුඩ් නැටුම් සහ රාත්‍රී සමාජ ශාලාව

නුගේගොඩ හන්දිය, පැරණි කැස්බෑව පාර,

Telephone+94 77 617 3437
ඩිස්කුස් Disques

ධාවන පිටිය, කොළඹ 00700 ශ්‍රී ලංකාව +94 72 450 1781,

Telephone+94 72 450 1781
චිලර් කාමරය

අංක 32B ශ්‍රීමත් මොහොමඩ් මැකන් මාකර් මාවත, කොළඹ 00300 ශ්‍රී ලංකාව +94 77 805 0330,

Telephone+94 77 805 0330
බේස් නයිට් ක්ලබ් - කොළඹ

අංක 340 ගාලු පාර, කොළඹ 00300 ශ්‍රී ලංකාව +94 76 786 1211,

Telephone+94 76 786 1211
Base රාත්‍රී සමාජ ශාලාව

අංක 278/2a හයිලෙවල් පාර, පන්නිපිටිය 10230 ශ්‍රී ලංකාව +94 76 786 1211,

Telephone+94 76 786 1211
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website