නව නිර්මාණRSS

රංජිත් රාජපක්ෂ නව නිපැයුම්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Machinery Sub Category :Machinery Ranjith Asoka Rajapakse

දෝලන මිටක් සමඟ අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිම

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Energy Sub Category :Protection of the environment Leelananda Jayasuriya A typical construction of this internal combustion engine consists two banks of cylindersworking barrels arranged side by side of an oscillating shaft. The pi ...

ඉන්ක්ලයින්ඩ් කන්වියන්ස් ෆො ඔටෝ මොබයිල් පාර්කින්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Transport Sub Category :Transport Leelananda Jayasuriya New technology for multi storey car parking is having an inclined hoist way to lift automobiles to desired parking floor. This method found to be the least over all energycons ...

ශ්‍රී ලංකා ආදර්ශ දුම්රිය

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Toys Sub Category :Toys Ranjan Kannangara Sri Lanka Model Trains (Model Locomotives) by Mr. Ranjan Kannangara

ස්වයං ආරක්ෂිත ගිල්වන ජල තාපක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Machinery Sub Category :Mechanics Uditha Dissanayake This water heater can self protected in mistakes or careless using. It's heater coil doesn't activate whether only it is plugged in and powered on ,when not dipped enough in the ...

එස්එම්පීත්‍රී සිංහල ගීත ප්ලේයරය

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Computer Science Sub Category :Software Shalitha Suranga SMP3 සිංහල යනු බරින් අඩු, තිබෙන තැන් මාරු කල හැකි, ඕඩියෝ අඩංගු නාද ගොනු ආකාර විශාල ප්‍රමාණයක් ධාවනය කල හැකි ඉතා අලංකාර ඕඩියෝ ධාවන මෘදුකාංගයකි. මෙය තමන්ට ඕනේ විදියට පෙනුම වෙනස ...

පවර් සේවර්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Energy Sub Category :Protection of the environment Saman Pushpakumara Wagaarachchi Power Saver 1.A device to reduce electricity consumption of electrical equipments which are working under normal conditions. 2. Ideal for Refrige ...

සහල් නිෂ්පාදන වැඩි කිරීමට ක්‍රමය

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Agriculture Sub Category :Agriculture Arumugam Balakrishnan The variety used PERIYA VELLAI (5-6months crop) stored for 2-3 years or more. The research study from 1982-2006 and I have come to an ultimatum five steps following one af ...

ස්පීඩෝ පේන්ටර්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Commercial, Industrial and Office Equipment Sub Category :Industrial and office equipment Rajeev John A faster method of painting using a standard paint brush

ඉලෙක්ට්රොනික් ලෙවල්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Interior Architecture Sub Category :Interior architecture Ramith Hettiarachchi This invention is named as an “Electronic Water Based Leveling Device”. It could be used to level any horizontal surface and it would be very useful in ...

එන්වයර්මන්ටල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි හවුස් විත් ෆර්නිචර්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Architecture and Civil Engineering Sub Category :Construction Gunadasa De Silva Environmental Friendly Roof

ද වර්ලන්ඩ්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Teaching methods and materials Sub Category :Teaching methods and materials Tilak Dissanayake The Whirled Plane is a cardboard airplane kit to teach complex aerodynamics to O-Level through university students. The Whirled Plane is ...

කෙටි පණිවුඩ පදනම් කරගත් මූල්‍ය ගනුදෙනු

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Computer Science Sub Category :Software Tilak Dissanayake Invented a system for SMS based financial transactions between persons/organizations directly from their bank accounts across banks and across phone companies.

විදුලි වතුර පොම්ප ආරක්ෂක ස්විච

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Security Sub Category :Alarm Sumedha Dharmathilake This protector switch content security system for keeping out door fitted water pumps from thievery. In the situation of unauthorized changing in the water pump ,the protector acti ...

ඇන් අයන් හාර්ටඩ් බයි කෙරොසින්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Domestic Science Sub Category :Domestic science Sumedha Dharmathilake Common Electrical Iron can be used properly without electricity supply .A kerosene burner and electronic circuit provided as a power source and control system . ...

ගිනි ආරක්ෂණ උපකරණය

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Security Sub Category :Alarm Sumedha Dharmathilake This device can be used for protecting building or building complex from fire. In the state of fire automatically activate fire alarms , indicate fire location through the monitor u ...

ට්‍රස්ට් චෙක් ප්‍රොටොකෝල්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Commercial, Industrial and Office Equipment Sub Category :Commercial Seshika Fernando The Trusted Cheque Protocol is a communication protocol that enables banks to authenticate the payer of a cheque, assess his funds and give a conf ...

පොලිඩ්‍රයිව් විදුලිබල පද්ධතිය

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Energy Sub Category :Protection of the environment Kiyaz Deen Polydrive Power System Large scale power saving units for Tea Manufacturing Factories applicable to the Tea Rollers and Trough Fan systems. Tea Rollers Inc ...

විද්යුත් රිධිර පීඩන මාන

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Medicine Sub Category :Medicine Marshal Prasathnayagam This sphygmomanometer is controlled by electric power. It has a computer mouse with three switches which is a familiar device to operate it easily and simply. It can be operate ...

නිදහස් විදුලිබල උත්පාදන / දෘශ්‍ය ධාරිත්‍රක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Energy Sub Category :Protection of the environment Sheka Dissanayake Wanigaratne Summary of Patent: Electricity generation without relying on external power grid, based on the enhancement of Solar Power Technology which is encased ...

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29039 listings, 909 categories and 102 owners in our website