වැඩසටහන්RSS

මියුසික්මැටර්ස් ෆෙස්ටිවල්

කොළඹ, , , , 00700

Musicmatters Festival is an annual music festival with a focus on exposing Sri Lankans to music that is generally not accessible through radio and television, but which deserves to be recognised for its original creative spirit and the dedicated musicians ...

සියත ලක්ස්-ලෝක රූ රැජන ශ්‍රී ලංකා 2014

හිල්ටන්, , , , 00100

Tuesday, August 05, 2014 | 7:00 PM Venue: Hilton

Telephone94777667808
එෆ්ටීජී නාට්‍ය උළෙල

ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහල, ගිල්ඩ්ෆර්ඩ් ක්‍රසන්ට්, , , , 00700

Three top-notch plays by dramatist Rajitha Dissanayake – ‘ Sihina Horu Aran’, Adara Wasthuwa’ and ‘Bakamuna Weedi Basi’ - will go on the boards at the Lionel Wendt Theatre on1st, 2nd and 3rd August at 7.00 pm.

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website