ඇසෝසියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් සමාගම පීඑල්සීRSS

ඇසෝසියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 89, හයිඩ් පාර්ක් කෝනර්, කොළඹ 02,

amf.lk

AMF වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ලීසිං සහ කුලියට ගැනීම්, ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතුරුම් සහ ඉස්ලාමීය මූල්‍ය වැනි විවිධ විසඳුම් රාශියක් සමඟින්, අපි පාරිභෝගිකයින්ට හොඳම තෘප්තිය ලබා දීමේ අරමුණින් ආකර්ෂණීය පැකේජ පිරිනමන්නෙමු. විවිධ මූල්‍ය විසඳුම් ලබා දීමෙන්, අපි අපගේ ගනුද ...

Telephone+94 112 687 158
Fax+94 112 688 760
E-mail
Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website