වාහන ප්‍රතිසාධන සේවාව - බිඳ වැටීමRSS

OK බිඳවැටීමේ සේවාව

අංක 1283/2, පන්නිපිටිය - මාලබේ පාර, පන්නිපිටිය, , 10230

පැය 24 විවෘතයි පන්නිපිටියට සේවය කරයි

Telephone+94 77 225 0124
ජිනදාස මෝටර්ස්

140 A1, යක්කල,

විවෘත ⋅ පෙ.ව. 12ට වැසී යයි සේවා: බිඳවැටීමේ සේවාව, ප්‍රතිසාධන සේවාව

Telephone+9477 379 2478
මලින් බිඳවැටීමේ සේවාව

සේවා: කාර් ඇදගෙන යාම

Telephone+94 70 662 2622
හෙන්දහේවා ප්‍රතිසාධන / ඇදගෙන යාමේ සේවාව. ගාල්ල

ගල්කැටිය පාර, රිච්මන්ඩ් හිල් පාර, ගාල්ල, , 80000

සේවා: කාර් ඇදගෙන යාම, යතුරුපැදි ඇදගෙන යාම, විශේෂ වාහන ඇදගෙන යාම, කාර් වාහකය, වාහන ප්‍රතිසාධනය මාපලගම සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවලට සේවය කරයි

Telephone+94 77 518 1466
වැන්ටේජ් ඔටෝමොබයිල්

සේවා: විශේෂ වාහන ඇදගෙන යාම, වාහන බිඳවැටීමේ සේවාව, වාහන ඇදගෙන යාමේ සේවාව වැල්ලම්පිටිය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවලට සේවය කරයි

Telephone+94 71 738 2363
DS ප්‍රවාහන සහ ප්‍රතිසාධන සේවාව

සිසිරවත්ත පාර, දඹුල්ල, , 21000

ලග්ගල-පල්ලේගම සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවලට සේවය කරයි

Telephone+94 77 564 9827
වාහන වාහක, ප්‍රතිසාධන සහ බූම් ට්‍රක් රථ සේවාව - මීගමුව

අංක160 මීගමුව - ගිරිඋල්ල පාර, මීගමුව,

ශ්‍රී ලංකාවට සහ අවට ප්‍රදේශවලට සේවය කරයි

Telephone+94 71 416 6777
ලෑන්ඩ් රෝවර්ස් කලාපය බිඳවැටීම සහ ප්‍රතිසාධන සේවාව

අංක 154 දුම්රිය ස්ථානය පාර, පෑලියගොඩ, , 11600

ඉක්මනින් වැසෙයි ⋅ සවස 6 ට ⋅ සඳුදා උදේ 9 ට විවෘත වේ land-rovers-zone-breakdown-and-recovery-service.business.site කඩවත සහ අවට ප්‍රදේශවලට සේවය කරයි

Telephone+94 75 011 4300
නව සන්රේ ප්‍රතිසාධන සේවාව

අංක 490/8 එක්සත් මාවත, මහනුවර පාර, පෑලියගොඩ,

සේවා: කාර් ඇදගෙන යාම, යතුරුපැදි ඇදගෙන යාම, විශේෂ වාහන ඇදගෙන යාම ශ්‍රී ලංකාවට සේවය කරයි

Telephone+94 77 596 6554
එම් එම් මෝටර්ස් ප්‍රතිසාධන සේවාව

21 බ්‍රෝඩි පාර, මාතලේ, , 21000

Telephone+94 77 710 9119
වාහන ප්‍රතිසාධන 24×7 සේවාව

අංක 33 පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට, හසලක,

Telephone+94 77 985 8472
ප්රතිසාධන සේවාව

රෝස බැංකුව, මාරවිල,

Telephone+94 77 479 9338
සෙන්රාස් වාහක සේවා සහ ප්‍රතිසාධනය

ඩයස් ටෙරස්, 226/3, දිවුල්පිටිය, බොරලස්ගමුව, නුගේගොඩ, , 10290

www.senraas.com

සේවා: කාර් ඇදගෙන යාම, විශේෂ වාහන ඇදගෙන යාම, බිඳවැටීමේ සේවාව, මෝටර් රථ වාහක සේවාව, කාර් ප්‍රතිසාධනය, වාහක සේවා, ප්‍රතිසාධන සේවා, පාර අයිනේ ආධාර ශ්‍රී ලංකාවට සේවය කරයි

Telephone+94 77 259 3587
කාර් වාහක සහ ප්‍රතිසාධන සේවා

හයිලෙවල් පාර, මහරගම, , 10280

සේවා: කාර් වෘත්තීය සහ ප්‍රතිසාධන සේවා නාවින්න සේවය කරයි

Telephone+94 71 430 3860
ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන වාහක ප්‍රතිසාධන සේවාව

07 ශාන්ත සෙබස්තියන් පාර, මුතුරාජ මාවත, වත්තල, , 11300

සේවා: වාහන වාහක සේවාව, කාර් වාහක සේවය, ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ප්‍රතිසාධනය, සැහැල්ලු වාහන වාහකය, බිඳවැටීමේ සේවාව, වත්තල වාහන ප්‍රතිසාධන සේවාව කොළඹ 03 සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවලට සේවය කරයි

Telephone+94 74 241 1130
සමීර මෝටර්ස් වාහන වාහක සහ ප්‍රතිසාධන සේවාව

අංක 20/1 විද්‍යාල මාවත, මීරිගම, , 11200

සේවා: කාර් ඇදගෙන යාම, දේශීය ප්‍රවාහනය, බැටරි සේවය, විශේෂ වාහන ඇදගෙන යාම, පැය 24 ප්‍රතිසාධනය සහ බිඳීමේ සේවාව ශ්‍රී ලංකාවට සහ අවට ප්‍රදේශවලට සේවය කරයි

Telephone+94 74 308 1095
ශෑඩෝව් ඔටෝකෙයා මෝටර් ගරාජ් 24×7 ප්‍රතිසාධනය, ඇදගෙන යාම සහ වාහකය

දංගොල්ල පාර, මහනුවර,

සේවා: ටයර්, තිරිංග, තිරිංග සේවා සහ අළුත්වැඩියා කිරීම, තෙල් වෙනස් කිරීම, පිටාර, බැටරි, බොඩි සහ ටිම්, වායු සමීකරණ, වායු සහ මැදිරි පෙරහන ආදේශ කිරීම, විදුලි, විදුලි අළුත්වැඩියා කිරීම, සම්ප්‍රේෂණ අලුත්වැඩියාව, සම්ප්‍රේෂණය, සුක්කානම් සහ අත්හිටුවීම් අලුත්වැඩියාව ...

Telephone+94 71 163 3355
සරත් ප්‍රකෘතිය

196/9 කොළඹ පාර, ගම්පහ, , 11000

සේවා: කාර් ඇදගෙන යාම, යතුරුපැදි ඇදගෙන යාම, විශේෂ වාහන ඇදගෙන යාම, වාහන ප්‍රතිසාධනය, වාහක සේවාව ශ්‍රී ලංකාවට සේවය කරයි

Telephone+94 77 057 5586
HHL වාහක සේවාව සහ ප්‍රතිසාධන සේවාව

74/15 විවාහ පාර, උතුර පල්ලන්සේන, මීගමුව, , 11540

සේවා: කාර් ඇදගෙන යාම, යතුරුපැදි ඇදගෙන යාම, විශේෂ වාහන ඇදගෙන යාම, ප්‍රතිසාධන සේවාව, බිඳවැටීමේ සේවාව, වාහක සේවාව

Telephone+94 76 711 6117
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website