ලී වැඩ සහ වඩු කාර්මිකයෝRSS

ප්ලයිවුඩ් දොරවල් සහ පීවීසී දොරවල්

297-A, පරන මූර් වීදිය, ,

www.mahajanaplywoods.com

Telephoneobile: +94 71 076 3675 Sales: +94 11 2449669 Accounts: +94 11 5232640/3
Fax+94 11 2458754
E-mail
දිනුක අනර්ඝ තත්වයේ ප්ලයිවුඩ් දොරවල්

324, පින්නවල වග, ,

Telephone071-0538993, 071-6593378
E-mail
ටෙක්වුඩ් උසස් තත්වයේ ප්ල්යිවුඩ් දොරවල්

654/31 , 2nd Lane, මුවන්හෙළවත්ත තලංගම උතුර, ,

Telephone+94 771 896299 , +94 774 424666, +94 777712309, +94775492600
Fax+94 112789246
E-mail
වී.කේ එන්ටර්ප්‍රයිසස්

51, දුටුගැමුණු මාවත, ,

[email protected]

Telephone+94 114690000
Fax4645033
මැක්ප්ලයි ප්ලයිවුඩ් දොරවල්

30, නාවල පාර නුගේගොඩ,

www.mackply.com

Telephone+94 114 309 141 / +94 114 400 136
Fax+94 114 400 135
E-mail
රිච් බ්ලයින්ඩ්ස් (පුද්) සමාගම

521/12, තිබිරිගස්යාය පාර, ,

Telephone+94 11 454 1262-63
E-mail
ඩිස්කවරි ඉන්ටනැෂනල්

594, නාවල පාර, ,

www.discoveryawnings.com

Telephone+94 11 267 6727 / +94 11 269 0810
Fax+94 11 535 0754
E-mail
වර්ල්ඩ් ඔෆ් අවුට් ඩෝ

208, මේන් රෝඩ්, අත්තිඩිය, ,

www.woo.lk

E-mail
ගමගේ වුඩ්න් ප‍්‍රඩක්ට්ස්

257/ඩී, හයි ලෙවල් පාර, ,

Telephone+94 11 285 0350
ලක්ෂ්මන් ෂෝ මිල්ස් ඇන්ඩ් ටිම්බර් ස්ටෝර්ස් (පුද්) සමාගම

400, අවිස්සාවේල්ල පාර, ,

www.lakshmantimber.com

Telephone+94 11 257 1201 / +94 11 440 5555 / +94 11 573 7200-2
Fax+94 11 257 9589
E-mail
වුඩ්ෆීල්ඩ් (පුද්) සමාගම

475 1/1, නාවල පාර, ,

www.woodfield.lk

Telephone+94 11 287 3471-3
Fax+94 11 287 3475
ආර් එම් පෙරේරා (පුද්) සමාගම

305, ජනතා මාවත, වේරහැර, ,

Telephone+94 11 250 9103
ෆැෂන් වුඩ් වර්ක්ස්

,

E-mail
පැහැසර එන්ටප‍්‍රයිසස් (පුද්) සමාගම

35, සිරි ධම්ම මාවත, ,

pahasaraent.blogspot.com

Telephone+94 11 337 0090
Fax+94 11 268 3182
E-mail
ලීමා ක‍්‍රීයේෂන්ස් (පුද්) සමාගම

112/2, මායා ඇවනියු, ,

www.leemalk.com

Telephone+94 11 472 2875 / +94 11 437 4283-8
Fax+94 11 258 7346
E-mail
ලියෝනා ස්මාර්ට් ෆර්නිචර්

කහවිට මාවත, ,

E-mail
ධනුෂ්ක ෆර්නිචර්ස්

,

E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website