ලී වැඩ සහ වඩු කාර්මිකයෝRSS

Show map
කාපෙන්ටර්ස් සර්විසස් අයිලන්ඩ්වයිඩ්

,

පැන්ට්‍රි කබඩ් ෆිනිෂින් වහල උළුවහු දොර ජනෙල් ඇතුළු සියලුම වඩු වැඩ හා නිවාස පොටි ඇදීම හා පේන්ට් කිරීම ගොඩනැගිලි පේන්ට් කිරීම හා වෝටර් බේස් කිරීම ආදී කටයුතු අවුරුදු 22 කට අදික පළපුරුද්දක් ඇති අප විසින් නිසි කලට වෙලාවට සාදාරන මිල ගණන් යටතේ සිදු කර ද ...

E-mail
ජයන්ත වික‍්‍රමසිංහ

E-mail
සසින්ත වුඩ් වර්කස් ඇන්ඩ් පේන්ටර්ස්

,

E-mail
ජේ ඇන්ඩ් සී ඉන්ටරීයර් ඇන්ඩ් එක්ස්ටරීයර් ඩිසයිනින් (පුද්) සමාගම

,

E-mail
සංජීව වුඩ් වර්ක්ස්

,

E-mail
ලියෝමා යුමී ඩිසයිනර්ස්

,

E-mail
ෆර්නිචර් ෆෝ සේල් මොරටුව

,

E-mail
සමන් වුඩ් ක‍්‍රාෆ්ට්

කෙසෙල්වත්ත, ,

Telephone+94 38 229 9971
E-mail
හවුස් කාපෙන්ටර්

කලටියවල, කඔුරුගමුව, ,

Telephone+94 41 561 0717
E-mail
නාමල් වුඩ් වර්ක්ස්

32/1, පොල්හේන, ,

E-mail
දසුන් වුඩ් ක‍්‍රාෆ්ට්

,

E-mail
සංජීව එන්ටප‍්‍රයිසස්

,

E-mail
සෙල්ෆ්

,

Telephone+94 11 265 2397
E-mail
දයාරත්න කන්ස්ට‍්‍රක්සන්ස්

,

E-mail
පරාක‍්‍රම ටිම්බර් ස්ටෝර්ස්

,

E-mail
ක‍්‍රීයේටිව් ස්ටුඩියෝ - ඒඩීවී

E-mail
පියාරෝ වුඩ් ඩිසයින්

Telephone+94 38 228 8832
E-mail

මොරටුව, , 500

Location(s) : moratuwa Property Type: J&c Interior And Exterior Designing (pvt) Ltd WE ARE ??J&C INTERIOR AND EXTERIOR DESIGNING (PVT) LTD and our workshop, office are situated at moratuwa.We are mostly undertaking decorative all work connected ...

Telephone+94 71 428 9189
E-mail
ලියෝනා යුමී නිර්මාණකරුවෝ

, 10100

Location(s) : all island Property Type: Sales, Commercial Property, liona yumee designers manufacturing good quality MDF and Melamine furniture for offices and home use Contact details: Name: Damayanthy Jayasinghe Email: li[email protected]: 0114 ...

Telephone+94 11 495 2924
E-mail
තෙවරප්පෙරුම ආරච්චිලාගේ චලේන්ද්‍ර උමේෂ් තෙවරප්පෙරුම

191 / ඩී, නිල්මිණි මාවත, බටුවත්ත, , , 1000

Location(s) : COLOMBO Property Type: . Na Construction / Quality Constructors For Free Inspection & Reasonable Price We Do Complete Timber work Job With Decent & Trustworthy Carpenters from Moratuwa (Best Carpenters are born here) To Complete Y ...

Telephone+94 77 417 2177
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website