ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ රැකියා ඇබෑර්තු (SLBFE)RSS

විකුණුම්කරු, විකුණුම් කාන්තාව - ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා කුවේට් රැකියා පුරප්පාඩු

www.onlinejobs.lk

පවතින පුරප්පාඩු: විකුණුම්කරු විකුණුම් කාන්තාව සංවිධානය: ලෝක ව්යාප්ත බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතායතනය

ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා කුවේට් රැකියා පුරප්පාඩු  - ලෝක ව්‍යාප්ත බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතායතනය

www.onlinejobs.lk

පවතින පුරප්පාඩු: විකුණුම්කරු විකුණුම් කාන්තාව සංවිධානය: ලෝක ව්යාප්ත බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතායතනය රැකියා දැන්වීම බලන්න (ඉංග්‍රීසි සංස්කරණය)

සංවිධානය: කටාර් එයාර්වේස් විද්‍යුත් තැපෑල: [email protected] පහත සබැඳි සබැඳිය හරහා අයදුම් කරන්න

Faxhttps://careers.qatarairways.com/global/en
E-mail
ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා කුවේට් රැකියා පුරප්පාඩු  - අමල් සුල්තාන් ට්‍රැවල්ස් සහ බඳවා ගැනීම් (පුද්ගලික) සමාගම

www.onlinejobs.lk

පවතින පුරප්පාඩු වෛද්‍ය - උපදේශක වෛද්‍ය - විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා - ජ්‍යෙෂ්ඨ රෙජිස්ට්‍රාර් වෛද්‍යවරයා - රෙජිස්ට්‍රාර් දන්ත වෛද්‍ය - සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයා දන්ත වෛද්‍ය ප්‍රධානී - එස් කළමනාකරු - පීඑච්සී වෛද්‍ය සේවා - සී වෛද්‍යවරයා - සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයා ව ...

ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා ඕමාන් රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මාර්ගගත අයදුම්පත්  | රැකවරණ රැකියා පුරප්පාඩු

ඕමානයේ රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් රැකවරණ දෙන්නන් ලෙස හඳුනා ගැනීම. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLBFE) සහ ඕමානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය (SLEMB) සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රී ලංකික සෞඛ්‍ය අංශය (රැකබලා ග ...

ශ්‍රී ලංකන් සඳහා ඕමාන් රැකියා පුරප්පාඩු  - සාරති (පුද්ගලික) සමාගම

www.onlinejobs.lk

පවතින පුරප්පාඩු ජේෂ්ඨ වාණිජ කළමනාකරු සංවිධානය: සාරතී (පුද්ගලික) සමාගම රැකියා දැන්වීම බලන්න (ඉංග්‍රීසි සංස්කරණය

ශ්‍රී ලංකන් සඳහා ඕමාන් රැකියා ඇබෑර්තු - Direct lines (pvt) ltd

www.onlinejobs.lk

පවතින පුරප්පාඩු විදුලි කාර්මිකයා ටයිල් සවි කරන්නා ගෘහ භාණ්ඩ සහ වසා දැමීම සංවිධානය: Direct lines (pvt) ltd

රුමේනියාවේ රැකියා පුරප්පාඩු  - රොඩ්නි විදේශ රැකියා නියෝජිතායතනය

www.onlinejobs.lk

පවතින පුරප්පාඩු: ගෘහ පාලනය උයන්න චෙෆ් පැස්ටා සාදන්නා පීසා සාදන්නා රැකියා දැන්වීම බලන්න (සිංහල සංස්කරණය)

ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා දෝහා කටාර් රැකියා පුරප්පාඩු  – Winlock Enterprises

www.onlinejobs.lk

පවතින පුරප්පාඩු: මුදල් අයකැමි වේටර් වේටර්වරියක් සාමාන්ය පිරිසිදු කිරීම මුළුතැන්ගෙයි සහායකයා රැකියා දැන්වීම බලන්න

සුබසාධන නිලධාරි - මාලදිවයිනේ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ රැකියා පුරප්පාඩු

www.onlinejobs.lk

සංවිධානය: මාලදිවයිනේ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය රැකියා දැන්වීම බලන්න (ඉංග්‍රීසි සංස්කරණය)

E-mail
රියදුරු - මාලදිවයිනේ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ රැකියා පුරප්පාඩු

www.onlinejobs.lk

සම්බන්ධතා විස්තර:  [email protected] සංවිධානය: මාලදිවයිනේ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය රැකියා දැන්වීම බලන්න (ඉංග්‍රීසි සංස්කරණය)

E-mail
රජයේ ලිපිකරු රැකියා පුරප්පාඩු - ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්

www.onlinejobs.lk

සංවිධානය: ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් රැකියා දැන්වීම බලන්න (ඉංග්‍රීසි සංස්කරණය)

ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා සර්බියාවේ රැකියා පුරප්පාඩු  - රොඩ්නි විදේශ රැකියා නියෝජිතායතනය

www.onlinejobs.lk

රැකියා දැන්වීම බලන්න (ඉංග්‍රීසි සංස්කරණය)

ප්‍රවාහන රියදුරන් ඩුබායිහි | ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ඩුබායි රැකියා ඇබෑර්තු

www.onlinejobs.lk

පවතින පුරප්පාඩු: ඩුබායි හි බෙදාහැරීමේ රයිඩර්ස් රැකියා දැන්වීම බලන්න (සිංහල සංස්කරණය)

පයිප්ප ෆිටර්, වෙල්ඩර්, ෆෝමන් - ඩුබායි රැකියා පුරප්පාඩු

www.onlinejobs.lk

පවතින පුරප්පාඩු: පයිප්ප සවි කරන්නා වෙල්ඩර් ෆෝමන් රැකියා දැන්වීම බලන්න (ඉංග්‍රීසි සංස්කරණය)

Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website