ක්‍රීඩාගාරRSS

කොළඹ රාජකීය ගොල්ෆ් සමාජශාලාව

223, මොඩ්ල් ෆාර්ම් පාර, ,

Telephone+94 11 269 5431
Fax+94 11 268 7592
ඇඩමි සහ පුත්‍ර‍ෙයා්

473,ඹෙරාබි ප්‍රසා මාවත, ,

ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් සංගමය

45, සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

බර්ගර් රෙක්‍රියේෂන් කලබ්

149, හැවුලොක් පාර, ,

Telephone+94 11 258 1440
Fax+94 11 259 4546
E-mail
පාරිස් ස්පෝට් ක්ලබ්

11, ප්ලාම් ග්රෝව් ඇවිනියු, ,

ප්ලෙයිං සෙක්ශන්

45, ශ්‍රී ෆර්නෑන්ඩු මාවත, ,

ඔරියන්ට් ක්ලබ්

රේස් කොස් ඇවිනියු, ,

කොටුව ටෙනිස් සමාජශාලාව

සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website