සම්භාහන සහ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානRSS

ඇරියානා ස්පා

කාසා කොළඹ, 231, ගාළු පාර, ,

ariyannaspa.com

Telephone+94 11 205 5933
ඇම්බර් ස්පා

කලම්බු කොර්ට්යාඩ්, 32/1, ඇල්ප්‍රඩ් හවුස් ඇවින්යු, ,

www.colombocourtyard.com

Telephone+94 77 722 7211
ද සැන්චුවරි ස්පා

47/1, ජාවත්ත පාර, ,

Telephone+94 11 250 1269
ද මන්දර ස්පා

11, ග්ලෝබල් ටවර්, දුම්රිය පළ පාර, ,

Telephone+94 11 497 3344
ද හියුමන් ටච් ස්පා

2, ග්රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලය,යොර්ක් වීදිය, ,

www.grandoriental.com

Telephone+94 11 494 2226
ටෙක්නික් ඉන්ටනැෂනල්

ග්‍රෙගරි පාර, ,

www.techniq.lk

Telephone+94 77 773 9856
E-mail
සවීනි ආයුර්වේද

1-ඊ, බාර්නස් පෙදෙස, ,

www.swinithakotelawala.com

Telephone+94 72 853 3090
සුවර හර්බල්

75, හෝර්ටන් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 457 6948
සුනිරෝමා ස්පා

383, ඉන්ද්‍රා රිජන්ට්, ආර් ඒ ද මැල් මාවත, ,

Telephone+94 11 574 6903
ස්පා සීලොන්

46, පාර්ක් වීදිය, ,

lk.spaceylon.com

Telephone+94 11 576 3000
සෙලෙනා ස්පා

17/50, රත්තන්පිටිය, දෙල්කන්ද, ,

Selena Spa Professional young female therapist for ladies & Gents Full Body massage Aroma Therapy Oil & Herbs body scrub Flower steam herbal bath VIP Service One hour – 1000/- Open 8.30 AM – 7.00 PM Full AC, Private Car ...

Telephone+94 11 426 6840
රමණි ප්‍රනාන්දු

26, බොරැල්ල හරස් වීදිය පාර, ,

Telephone+94 11 267 3434
ඔස්රෝමා

66, වජීරා පාර, ,

Telephone+94 11 255 2305

මෝෂ්

0 reviews
මෝෂ්

55, බාර්න්ස් පෙදෙස, ,

mosh.earcs.com/spaTreatments.php

Telephone+94 11 269 0548
Fax+94 11 269 0549
E-mail
ජාල් ස්පා

2, ගාලු මුවදොර හෝටලය, ගාළු පාර, ,

www.jalhealthspa.com

Telephone+94 11 254 1010
E-mail

ජාල්

0 reviews
ජාල්

15 ඒ, මේට්ලන්ඩ් ක්‍රෙසන්ට්, ,

Telephone+94 11 269 4449
E-mail
ග්‍රීන් හර්බල්

1151 බී, ද මැල් වත්ත කෝට්ටේ පාර, 4 වන පටුමග, ,

Telephone+94 11 491 6262
ෆුට්රබ් කොළඹ 07

5, ඕඩෙල් ඇලෙක්සැන්ඩ්රා පෙදෙස, ,

www.footrub.biz

Telephone+94 11 267 1166

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website