උපකාරක පන්තිRSS

යසස සිප්හල

යසස සිප්හල, දාම්පේ ශාඛා - කළුමුතුකැටිය වත්ත, වටරැක සහ පාදුක්ක,

ජපන් භාෂාව - සියළුම ශ්‍රේණි සඳහා ගණිතය - 6 සිට 11 ශ්‍රේණි දක්වා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - 6 සිට 9 ශ්‍රේණි දක්වා ඉතිහාසය - 6 සිට 9 ශ්‍රේණි දක්වා

Telephone0714418822
ඉන්දීපා ගම්පහඩී.එම්.එස්.බණ්ඩාර

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Engineering Technology Advanced Level 2016/2017/2018 & individual & Group Classless Contact 0711213484/0778145026/0332262426 [email protected]

තොරතුරු තාක්ෂණය මෙහෙයවිම චන්දන ද සිල්වා නුගේගොඩ 10 සහ 11 ශ්‍රේණිය සදහා

ඇඹුල්දෙනිය හන්දිය,නුගේගොඩ, , ,

www.chandana.comoj.com

ICT Classes for Grade 10 & 11 Conducted by Chandana De Silva in Nugegoda. ICT - English / Sinhala Medium, individual and Small Group Classes, Targeting for G.C.E. (O/L) local school syllabus Examination. Classes are conducted by Chandana De Silv ...

Telephone0722173141
E-mail
අසංක ලියනගේ

මිනුවන්ගොඩ, , ,

O/L Commerce Classes@ Minuwangoda,Gampaha,Adiambalama

රයින් කිලාර්ට්

48, අර්නස්ට් පෙදෙස. ලක්ෂපතිය, , , , 10400

LOCAL G.C.E O/L :- BUSINESS STUDIES & ACCOUNTING (ENGLISH MEDIUM) LOCAL G.C.E A/L :- ACCOUNTING ( ENGLISH MEDIUM) CAMBRIDGE / EDEXCEL IGCSE :- ACCOUNTING SPECIAL METHODS FOR EASY UNDERSTANDING TUTES PR ...

Telephone0778351312 / 0771293199
E-mail
සමන්ත හේවගේ

නො 50,වලගම්බා පාර,බොරුපන, , , , 00100

*)I am Samantha hewage and i am currently working in IT company (DMS) as a IT Engineer and having 6 years hands on experience in IT Technologies and Systems so far.On the other hand i have done classes for various IT related subjects at NIBM Institute. I ...

Telephone0777845071
E-mail
පිහිනුම් පාඨමාලා@ දෙහිවල

දෙහිවල, ,

Class type: Group Colombo District: Dehiwala: Swimming Courses Conducted by Ms. Maheshi

Telephone+94 78 698 3836
බැඩ්මින්ටන් පුහුණු @ ඇතුල් කෝට්ටේ

ඇතුල් කෝට්ටේ, ,

Class type: Individual Colombo District: Ethul Kotte: Badminton Coaching for children and adults. Conducted by Mr. Themiya De Silva

Telephone+94 71 615 0496
ද ආර්ට් ඇකඩමි @ ගම්පහ

118/56, සාන්ත අනිතෝනි පටුමග, පරණමීගමුව පාර, ,

Class type: Group Gampaha District: Gampaha: 80% of the kids are visual tactile learners Name: The Art Academy @ Gampaha

Telephone+94 11-294 7118
ග්‍රැපික් නිර්මාණකරණය / Computer Aided Design [CAD] @ මහනුවර

මහනුවර, ,

Class type: Group Kandy District: Kandy: Graphic Design / Computer Aided Design [CAD] for all Name: Mr. Mohamed Siyad

Telephone+94 72 636 7373
E-mail
1 11 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර @ මඩකලපුව

මඩකලපුව, ,

Class type: Group Batticaloa District: Batticaloa: Grade 1 - 11 Art Tuition Classes Conducted by Batti Art Academy

Telephone+94 77 796 7617
පරිගණක ග්‍රැෆික් සමග ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණ නිර්මාණය @ පන්නිපිටිය

61/2, කලල්ගොඩ, ,

Class type: Individual Learn - How to Work Professionally in Advertising and Designning My Qualifications - Visiting lecturer in University of Visual & Performing Arts - Colombo Senior Art Director @ International Advertising Agency - Colombo Experi ...

Telephone+94 77 622 1488
E-mail
ළමුන් සදහා චිත්‍ර කඳවුර @ අයිආර්ට් කලර් ස්කුල්

140, ගාළු පාර, ,

Class type: Group Colombo District: Mount Lavinia: Art Tuition Classes Conducted By itArt Colour School ItArt, 140, Galle Road, Mount Lavinia

Telephone+94 72 216 4431
E-mail
චිත්‍ර 08 වසර @ සසිරි ආයතනය, පිලියන්දල

පිලියන්දල

Class type: Group Colombo District: Piliyandala: Grade 8 Art Tuition Classes Conducted By Mr. kashyapa weliwatta

Telephone+94 71 123 64961
E-mail
ළමුන් සදහා චිත්‍ර පංතිය @ ත්‍රිකුණාමලය

ත්‍රිකුණාමලය, ,

Class type: Individual Trincomalee District: Trincomalee: Art Tuition Classes I am Baheerathan from Trincomalee. I have done Drowing diploma in free hand drawing. I am a Art teacher. I can teach basic drawings and technics for draw objectives ...

Telephone+94 76 763 1992
E-mail
චිත්‍ර 1 සිට 13 වසර දක්වා @ නුගේගොඩ

නුගේගොඩ

Class type: Group Colombo District: Nugegoda: Grade 1-13 Art Tuition Classes නිවසට පැමිණ ඉගැන්වේ තනි පුද්ගල හා කණ්ඩායම් පංති පෙර පාසැල් වයසේ සිට එක හ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා සා පෙල උ පෙළ සහ වැඩිහිටි අය සඳහා ද ඉගැන්වේ රාජ්‍ය පාසලක වසර 10 ක පලප ...

Telephone+94 71 440 7783
E-mail
මොස්තර කැපීම හදුන්වාදිම

කොළඹ 08, ,

Class type: Group Introduction to Pattern Cutting &Garments Making to UK Standards for Teenagers The course is a step-by-step introduction to the techniques of pattern cutting for students in their teens. The student will learn how to make patterns fo ...

Telephone+94 72 727 2565
E-mail
සමාජ නර්තනය( බෝල්රූම් සහ ලතින්)

නුගේගොඩ, ,

Class type: Group We do Social Dancing ( Ballroom & Latin American) Classes for Beginners & First Dance training for Bridal Couples. Join to find out a new way of Life...! Name: Sarath

Telephone+94 77 849 8349
E-mail
ගායනය රංගනය හා මූලික නැටුම් @ ඩී. ඒ. පී. ඒ

15/1ඒ, 1එ නව පටුමග, ජම්බුගස්මුල්ල පාර,නුගේගොඩ, ,

Class type: Group These classes are designed to build a ‘Total Performance Package’. Musical Theatre is the best way to learn to use the three major performance arts skills – Singing, Acting & Dance – together. In order to foster creativity, classes wi ...

Telephone+94 11 282 8515
E-mail
සමාජ නර්තනය / විවාහ නර්තන පුහුණු කොළඹ

නුගේගොඩ, ,

Class type: Group Learn Social Dancing ( Ball Room & Latin Dances ) to enjoy the next party. We are a Social Dancing School of Ballroom & Latin American Dancing. We do conduct classes for Absolute beginners at Our Place or Home Visited in Colombo a ...

Telephone+94 77 849 8349
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29321 listings, 925 categories and 102 owners in our website