කැසිනෝ: All Listings RSS

Filter listings...
ස්ටාර් ඩස්ට්

කාල්විල් පීඑල්, කොළඹ 00300 ශ්‍රී ලංකාව +94 112 375 900,

Stardust Casino වසර 10කට වැඩි ඉතිහාසයක් ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම එකකි. මෑතදී වැඩි වූ තරඟකාරිත්වය අමුත්තන් සඳහා හොඳම කැසිනෝ අත්දැකීමක් ලබා දීමට ඔවුන්ගේ කැපවීම වෙනස් කර නැත. Stardust කොළඹ නගර මධ්‍යයේ පහසුවෙන්ම පිහිටා ඇති අතර අමුත්තන්ට නොමිලේ සාමාජිකත්වය ලබා ...

Telephone+94 112 375 900
බෙලීස් කැසිනෝ

34, ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, ,

www.ballyscolombo.com

Telephone+94 11 555 6555/ +94 11 233 1151
බැලිගේ කැසිනෝ කොළඹ

අංක 34 මැකලම් පාර, ,

www.ballyscolombo.com

කොළඹ සූදු ක්‍රීඩාව නීත්‍යානුකූලයි, නමුත් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට පමණයි. බොහෝ මේසවල ඔට්ටු ආරම්භ වන්නේ රුපියල් 500 කින්. බොහෝ කැසිනෝ ශාලා පැය 24 පුරාම විවෘතව පවතී. සමාන නමක් දරා සිටියද, මෙම කැසිනෝව ලාස් වේගාස් හි කැසිනෝ ශාලාව සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත. ...

Telephone+94 115 556 555
ද මරීනා කලම්බු

3, 30, මැරීන් ඩ්‍රයිව්, ,

www.casinocolombo.com

Marina Colombo විසින් 2013 මාර්තු මාසයේදී ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයින් සහ කීර්තිමත් සාමාජිකයින් පිළිගැනීම සඳහා එහි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා විසින් නිර්මාණය කරන ලද සිව්මහල් විනෝදාස්වාද මධ්‍යස්ථානයේ දොරටු විවෘත කරන ලදී. Marina Colombo ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි සමාගමක් ...

Telephone+94 11 421 9988
E-mail
ස්ටාර් ඩස්ට් කැසිනෝ

9, 15 වැනි පටුමග, ගාලු පාර, ,

stardustcasino.lk

Telephone+94 11 257 3493
Fax+94 11 237 5900
E-mail
බෙලාජියෝ කොළඹ

අංක 430 R. A. ද මැල් මාවත, කොළඹ ශ්‍රී ලංකාව +94 75 588 6688,

www.bellagiocolombo.com

Bellagio Entertainment Sri Lanka, 1998 හි පිහිටුවන ලද, සාමාජිකයින් සහ විදේශීය අමුත්තන් සඳහා කැප වූ ක්‍රීඩා පිටියකි. කලින් Bellagio Colombo ලෙසින් හැඳින්වූ මෙම කැසිනෝව දේශීය සහ සංචාරකයින් සඳහා ජනප්‍රිය රාත්‍රී ජීවන ස්ථානයකි. කොළඹ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදේශයේ පිහිට ...

Telephone+94 75 588 6688
Fax+ 94 11 451 8995
E-mail
එම්ජීඑම් කැසිනෝ

772, ගාලු පාර, ,

www.mgmcolombo.com

Our history says that our inception is 1998 since than we are who forestalled by earning the peerless prestige in the indoor recreation field in the island. With outstanding standard of all aspect of casino games that established the highest strength in t ...

Telephone+94 11 250 2268
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website