ආයුර්වේද: All Listings RSS

Filter listings...
Aamco ආයුර්වේද කර්මාන්ත

176, 15 A.C.M.ඉස්මයිල් මාවත,, ,

Telephone077 606 6060
DINU ආයුර්වේද SPA සහ සැලෝන් (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 6, ඉන්ද්‍රජෝති පාර, දෙහිවල,, ,

Telephone070 391 4449
Eco Ceylon ආයුර්වේද සුවතා මණ්ඩපය

166 එන්.වී.එෆ්. නාගරත්න මාවත, බෝපේ පාර,, ,

Telephone077 739 4292

Quan Spa

0 reviews
Quan Spa

වැලිගම බේ මැරියට් රිසොට් & ස්පා, 700, මාතර පාර, ,

Visit for a rejuvenating spa experience.

Spa Aura ආයුර්වේද ඖෂධ පැළෑටි ස්පා - නුගේගොඩ

චාම්වේ පුද්ගලික සීමිත, අංක 291/2, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත,, ,

පිරිමි සහ ගැහැණු සඳහා, සුදුසුකම් ලත් ආයුර්වේද කාන්තා වෛද්‍යවරයෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ වාෂ්ප ස්නානය සමඟ සම්පූර්ණ ශරීර සම්බාහනය ක්රීඩා සම්බාහනය අඩි සම්බාහන ශරීර ස්ක්‍රබ් ගල් සම්බාහනය ශිරෝධරා

Telephone0112769081
SPA සෙරන්ඩිබ්

සීගිරිය ගෙස්ට් හවුස් අසල,, ,

Www.spaserndib.com

Telephone077 700 1204
E-mail
අංකුඹුර ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව

අංකුඹුර, ,

District Kandy A.G.A. Division Pujapitiya Date of Established 1992.06.20 Medical Officer In Charge Dr. Mrs. J. F. M. Rifa No of Employees 2

අකාලපලිත තෙල්

සී.අයි.සී හවුස්,199,කිව් පාර, ,

www.linknaturalproducts.com

Effective Ayuvedic Hair Oil Treatment for Premature Greying and Premature Hair Loss - 100ml Gross Weight: 230 gr

Telephone+94-11-444 1300
Fax+94-11-240 9293
E-mail
අධිකාරිගම ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව

අධිකාරිගම, ,

District Nuwara Eliya A.G.A. Division Hanguranketa Date of Established 1998.07.05 Medical Officer In Charge Dr. Mrs. A. M. U. Eriyagama No of Employees ...

අප්සරා ස්පා සීගිරිය

WPRH+7M2, ඉනාමළුව - සීගිරි පාර,, ,

Telephone076 030 1313
අභයභූමි ස්පා - උණවටුන

136 යද්දෙහිමුල්ල පාර,, ,

Telephone077 307 8583

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 30103 listings, 1193 categories and 93 owners in our website