බන්ගලාRSS

අධ්‍යාපනය රැකියා සමුපකාර සකසුරුවම් සහ ණය සමිතිය අනුරාධපුර

අනුරාධපුර, ,

"Gurugedara"-"Seemasahitha Adhyapana Sewaka Samupakara Sakasuruwam Ha Naya Ganudenu Pilibada Samithiya"-Holiday Bunglow Anuradhapura

Telephone+94 25 223 5210
අධ්‍යාපනය රැකියා සමුපකාර සකසුරුවම් සහ ණය සමිතිය කතරගම

හොලිඩේ බංගලාව, ,

"Gurugedara"-"Seemasahitha Adhyapana Sewaka Samupakara Sakasuruwam Ha Naya Ganudenu Pilibada Samithiya"-Holiday Bunglow Kataragama

Telephone+94 47 223 5290
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

සංචාරක බංගලාව, ,

Telephone+94 25 222 2091
සී බෑන්ක් හොලිඩේ හෝම්ස් (පුද්ගලික) සමාගම

ලංකා බැංකුව ෆාර්හම් බංගලාව, 153, ස්ප්‍රින්ග්වැලි පාර, ,

Telephone+94 55 222 4039
කැන්රිච් හොලිඩේ බන්ග්ලෝ

60/6, සුවිශේෂී දැක්ම පාර, ,

Telephone+94 77 321 7008
ලංකා බැංකුව-පහළ ග්ලෙන්කාන් බංගලාව

දික්ඔය, ,

Lower Glencairn Bunglow, Lower Glencairn, Dickoya

Telephone+94 51 222 2342
අවුරෝරා හොලිඩේ නිකේතනය

බණ්ඩාරවෙල පාර, ,

Telephone+94 72 810 3668
අශේන් හොලිඩේ නිකේතනය

වත්තල, ,

Toppwalapitiya, Wasgamuwa

Telephone+94 11 482 1923
අනුරාධපුර මහ නගර සභාව-සංචාරක බංගලාව

"මහා නගර සභාව", සංචාරක බංගලාව, ,

Telephone+94 25 222 2685
අඩිෂන් බංගලාව

හපුතලේ, ,

Telephone+94 57 226 8030
ශාන්ත ජෝන් බංගලාව

බ්‍රෑක්සයිඩ් වතුයාය, කඳපොල, , , 22220

www.stjohnsbungalow.com

Luxury colonial Planters Bungalow in a beautiful tea garden surrounded by misty hills. Situated at Kandapola, Nuwara eliya. Accommodation for 16 people Modern bath rooms with hot water, Fire places, Large garden, Satellite TV, ample parking, separate a ...

Telephone+94777384438
Fax+94524924675
විලා අස්මාර

842, ගාලු පාර, ටැපල්, , , 80630

No of Rooms. 3 Rooms Airport Transfer Available Yes

Telephone94 917423300/1
Fax94 912250561
රෝලන්ඩ් නිවාඩු නිකේතනය හපුතලේ

හපුතලේ, , 90160

This is a 3 bed roomed Bungalow situated in Beragala in the Haputale District. Surrounded by mountains. a 360 degree scenic view, and a stream running through the estate. A fully personalised service by the staff, complimentary welcome drink, compliment ...

Telephone0724813979
රෝලන්ඩි හොලිඩෙි බන්ගලාව - ත්‍රිකුණාමලය

,

4 bed roomed Bungalow facing the Lagoon and the sea. beach Hut also available for additional pax. Cook available. Airport Transfer Available Yes Earliest Check-In 6.00 AM Check-Out 2.00 Distance from City Center 17 KM

Telephone0724813979
රෝලන්ඩි නිවාඩු නිකේතනය - දඔුල්ල

දඹුල්ල,

This property has a 2 Bed roomed Chalet type Bungalow and a 1 Bed Roomed Cottage. The 2 Rooms in the Bungalow is AC. You could take your provisions and get the cook to prepare same @ a charge of Rs. 1500/- or you could order your own food from the set Me ...

Telephone0724813979

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35006 listings, 1278 categories and 92 owners in our website