තැරැව්කරුවන්RSS

එම් අයි බදුර්දීන්

මේන් ස්ට්‍රීට්, අක්කරෙයිපත්තුව, ශ්‍රී ලංකාව, ,

Location(s) covered: colombo area,nugegoda,maharagama,malabe,battaramul Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. colombohomeland HOUSES /LANDS / HOTELS/ SALE/ RENT/BUY.and..property promotions COLOMBOHOMELAND. colombo plese con ...

Telephone0727369877
E-mail
ඒ ඩි සිලොන් - ජී. ඩබිලිවි. උපුල්

Location(s) covered: Maharagama Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Ceylon AD Houses, lands, commercial buildings ,commercial lands , hotels for sale in Colombo , suburb and other parts in the island Contact details: N ...

Telephone0779 538 238
E-mail
ජයසිරි දේපල වෙළදාමි කෑගල්ල - ඩිනේෂ්

Location(s) covered: KEGALLE Property Type: Sales, Commercial Property, Land. Jayasri Depala Weladam-Kegalle Lands,houses, Commercial building buying and selling,sales coordinating,we have low price lands... Contact details: Name: Dinesh E ...

Telephone0721066281
E-mail
ජයසිරි ඉඩමි කෑගල්ල - ජයසිරි

Location(s) covered: Kegalle Property Type: Sales, Commercial Property, Land. Jayasri Lands - Kegalle Buying and selling Lands, houses, estates, commercial properties.sales coordinating,we have low price lands and houses. Contact details: N ...

Telephone+94721066281
E-mail
ශ්‍රී ලංකා දේපල විකිණිම (සුරාජ් - නිශ්චල දේපල නියෝජිත)

Location(s) covered: All around the Sri Lanka Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Sri Lanka Property Sales (Suraj - Real Estate Agent) We do Sales,rentals of lands houses commercial properties in Sri Lanka Hotels, commerc ...

Telephone0727425189
E-mail
නුවර නිශ්චල දේපල - ජේ. කලනසුරිය

Location(s) covered: Kandy Property Type: Sales, Commercial Property, Land. Kandy Real Estates Lands and Houses for sale in Kandy - Real estate listings for lands Lands for sale and Houses for sale in Kandy. Looking to buy a new house from Kandy ...

Telephone0779018353
E-mail
රාමි වතූපිටි නියොජිත - එන්එස් සුතාකරන්

Location(s) covered: United Kingdom, Canada, Dubai, India & Sri Lanka Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. RAM Estate Agent At RAM Estate Agent we pride ourselves on providing a friendly yet professional service which caters ...

Telephone+44 7809 431917
E-mail
වොමැක්ස් ඉන්ටනැෂනල් පුද්ගලික සමාගම - සංජය

Location(s) covered: Colombo Property Type: Sales, Commercial Property, Land. Vommex International (Pvt) Ltd. Leaders for find your property Contact details: Name: Sanjaya b Email: [email protected] Tel: 0094 77 22 69 222

Telephone0094 77 22 69 222
E-mail
ජෙනායි ගේදොර - ජෙනානි සොලුෂන්ස්

Location(s) covered: Island wide .. Lands/houses/hotels.estates/commerc Property Type: . janaihomes house /lands sale/buy/rent and other property promotions.. 07783698778 Contact details: Name: janani solutions Email: [email protected] ...

Telephone0778369877 ...0727369877
E-mail
ටි.ආර්.එස්. ඉඩමි විකූණුමි -  තිස්ස විජේනායක

Location(s) covered: Around The KANDY District. Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. TRS Land Sale Dear Sir/Madam I am a professional in Sri Lanka Real Estate Business in Most Beautiful City KANDY , and I can help you to C ...

Telephone+94773794967
E-mail
ඩි.ආර්. නිශ්චල දේපල

Location(s) covered: Island Wide Service Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land Dr Properties Industrial/ commercial /residential Properties, Sale / Rent or Lease. DR Properties Managed By Chethana Homes & Constructions ...

Telephone0773192756 - 0115248480
E-mail
නෙත්මි නිශ්චල දේපල

Location(s) covered: Kandy, Colombo, Kurunegala, N'Eliya, Kurunegala, K Property Type: . Nethmi Property Buy and sell, On your budget Contact details: Name: Nethmi Property Email: [email protected] Tel: 0757070526

Telephone0757070526
E-mail
ජෙ.සි. හොල්ඩින්ස් -  බි.ඒ.ඩි.සි.මිගාර

Location(s) covered: Colombo Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. JC Holdings ඔබගේ සිහිනය ඔබටම කියා ඉඩමක්ද? ඔබටම කියා වාහනයක්ද? අතේ ඇති මුදලට ඉඩමක් සියලු පහසුකම් ඇති ව සොයාගැනීමට තවම බැරි වුනාද? ඔබේම කියා වාහනයක් මිලදී ග ...

Telephone0773406543
E-mail
සංජීව ගේදොර  -  සංජිව සෙනෙවිරත්න

Location(s) covered: ISLAND WIDE Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Sanjeew Homes SANJEEW HOMES [CHANGING THE LIVING STYLE FOR A BETTER FUTURE] ARE YOU LOOKING FOR A HOME/LAND? DO YOU WANT TO SELL YOUR HOME/LAND? ...

Telephone0815737844
E-mail
බෙතෙල් වෘර්තිමය සේවාවන් - රන්දිර්

Location(s) covered: Colombo and suburbs Property Type: Sales, Bethel Professional Services We handle all types of Apartment sales. From brand new apartments to old ones. Please speak to us or email your details. If you are searching for a new a ...

Telephone+94773747439
E-mail
එචි.ඉසෙඩි. දේපල අලෙවිය - හිල්මින් ඩින්

Location(s) covered: Specializing in the Greater COLOMBO Area Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. H Z Property Sales For a personalized service in all your Real Estate needs, BUY *** SELL *** RENT Contact details: Nam ...

Telephone0779-204-186
E-mail
ලංකාවෙි නව දේපල අලෙවිය - චාන්දනි

Location(s) covered: In Sri Lanka Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. New Lanka Property Sales 0779572206 ALL TYPES LAND'S & HOUSES SALES COMPANY HOUSEING CONTRACTORS SURVEYORS call +94 077-0769536 ELECTRICIANS you can ...

Telephone0779572206
E-mail
බිග් ටැක්ස් ගොබල්

Location(s) covered: Kuala Lumpur, Malaysia Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Big Tracks Global Sdn Bhd Invest in property in Malaysia or buy that dream home. Live by the beach or in one of its vibrant cities. Magicalmiles ...

Telephone+60166500035
E-mail
ඒ.ඩි.එස්. පුත්තලම - ෂාඩි

Location(s) covered: Puttalam, Srilanka Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. PuttalamADS Our Services * Advertising and Marketing * Buying and Selling * Real Estate * IT Solutions (Web Develo pment) www. puttalamads ...

Telephone0713057907
E-mail
විශිෂ්ඨ වෙළදාම - පි.එමි. ගමිහේවා

Location(s) covered: Colombo Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land Best Deals Please visit www.bestdealz.lk for more information. If you are looking to invest real estate in Sri Lanka, properties for Sale, rent or lease, rel ...

Telephone0777873339/0777814449
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website