නිළියන්: All Listings RSS

Filter listings...
සබීතා පෙරේරා

286, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර පාර, ,

Telephone+94 11 286 7363
ජයනි සේනානායක

කුඹුක්ගහ පොකුණ, උඩහමුල්ල, ,

Telephone+94 77 744 3752
ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය

පන්සල පාර, නාවල, ,

Telephone+94 11 280 5945 / +94 11 318 5185
ගීතා කාන්ති ජයකොඩි

307/1, 'සංගීතා' කොටුවිල, ,

Telephone+94 11 565 6339 / +94 11 253 2084
ගයනා සුදර්ශනී

හසිත කන්දහේන වත්ත, ,

Telephone+94 11 284 8648 / +94 77 772 9264
දේවිකා මිහිරානි

156/ 1, පන්සල පාර, අත්තිඩිය,, ,

Telephone+94 11 272 5515 / +94 77 377 2686
දමිතා අබේරත්න

2/1, නුගේගොඩ පාර, පැපිලියාන, ,

Telephone+94 77 773 5901 / +94 11 430 1198
දමයන්ති ෆොන්සේකා

ජාතික නිවාස, ,

Telephone+94 11 565 9459
අනූෂා දමයන්ති

194 / ඩී, ඔරුවල, ,

Telephone+94 11 277 0739
අංජුලා රාජපක්ෂ

435, ඒ, දුටුගැමුණු මාවත, කොස්වත්ත, ,

www.facebook.com/Anjula-Rajapaksha-761368007300959/?fref=ts

Telephone+94 72 736 0360
අනර්කලී ආකර්ෂා

61, මල් පාර, ,

Telephone+94 77 779 2353
අචලා අලස්

4 / ඒ / 2, සරසවි පාර, නාවල, ,

Achala Alas is a wonderful sri lankan actress and she is much popular in Sri Lanka tele dramas in late 90s decade. She got very beautiful face ,attractive smile and never aging hot figure .She is one of the sexiest actress in Sri Lankan entertainment sect ...

Telephone+94 11 276 8023 / +94 77 732 3231
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website