ගිමන්හල්RSS

Cloud විවේකාගාරය

අංක 53/A/1, ඇලන් මාවත දෙහිවල-ගල්කිස්ස,

www.facebook.com/cloudloungepoolparlour/

Telephone+94 117 173 224
ලෝටස් ලොන්ජ්

කැනඩා මිත්‍රත්ව පාර, කටුනායක,

www.airport.lk

ලෝටස් විවේකාගාරය ශ්‍රී ලංකන් සහ එමිරේට්ස් හැර BIA වෙත ක්‍රියාත්මක වන ගුවන් සේවා සඳහා පළමු පන්තියේ විවේකාගාරය පහසුකම් : නොමිලේ බීම සහ කෙටි ආහාර උදෑසන ආහාරය, දිවා ආහාරය සහ රාත්‍රී ආහාරය බුෆේ නාන පහසුකම් බියර්, වයින් සහ මත්පැන් පුවත්පත් අන්තර්ජාල රූ ...

Telephone+94 75 476 8702 / +94 11 226 4444
Fax+94 11 225 9435
E-mail
කොල්ලුපිටිය විවේකාගාරය

අංක 265 ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය, කොළඹ,

www.marriott.com

කොල්ලුපිටිය නිවස නේවාසික කොළඹ මධ්‍යයේ ඇති ඇඳක් සහ උදෑසන ආහාරය වේ. කොල්ලුපිටිය නිවස ලබා දෙනු ඇත

Telephone+94-11-7678001 / +94 11-7678010
E-mail
ග්‍රෑන්ඩ් විවේකාගාරය 7

අංක 531 කැපිටල් මාල්, මාදිවෙල ආර්ඩී,

www.grand7lounge.com

Telephone+94 112 796 748 | +94 77 44 50 500
E-mail
පාම් තීරු විවේකාගාරය

කැනඩා මිත්‍රත්ව පාර, කටුනායක,

Telephone+94 71 021 0303
සෙරන්ඩිබ් ලවුන්ජ්

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ, කටුනායක,

www.srilankan.com

Telephone0197 332 343
අරලිය ලවුන්ජ්

කැනඩා මිත්‍රත්ව පාර, කටුනායක,

www.airport.lk

අපව අමතන්න ලිපිනය: ගුවන්තොටුපල සහ ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකාව) (පුද්ගලික) සීමාසහිත. බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ, කටුනායක, ශ්‍රී ලංකාව. දුරකථන: +94 11 226 4444 ෆැක්ස්: +94 11 225 9435 ගුවන්තොටුපල රාජකාරි කළමනාකරු: +94 11 226 3333 විද්‍යුත් තැප ...

Telephone(094) 11 226 4444
Fax+94 11 225 9435
E-mail
Executive විවේකාගාරය

කැනඩා මිත්‍රත්ව පාර, කටුනායක,

Telephone+94 112 263 176
After Dark විවේකාගාරයෙන් පසුව

කොළඹ 03, 418 ගාලු පාර,

Telephone+94 77 993 8791
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website