පවුල් සෞඛ්‍ය: All Listings RSS

Filter listings...
ග්ලොරි විලේජ් පො එල්ඩර්ස් ඇන්ඩ් යුත්

ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ,

www.gloryvillage.pledgepage.org

E-mail
ලීලා හපුආරච්චි වැඩිහිටි නිවාසය

ගෝනගහ, මාකෙවිට, ,

eldershomesrilanka.org/index.html

Telephone+94 33 372 0472
E-mail
සුවසවිය සාත්තු නිවාසය

186/3, කනන්විල, මාකුම, ,

www.suwasaviya.com

Telephone+94 34 374 3558 / +94 31 222 7867
E-mail
නෝබල් ඒජ්

48/4, කොට්ටාව පාර, සිද්දමුල්ල, ,

www.nobleaged.com

E-mail
රෝයල් නර්සින් හෝම් (පුද්) සමාගම

35, දේවානන්ද පාර, නාවීන්න, ,

www.royalnursinghome.com

Telephone+94 11 280 4040 / United Kingdom: 00443308080407
E-mail
රිවෙන්ඩේල් රිසෝට්

12, පෙරි පාර, තුඩුව, ,

www.rivendaleresort.com

Telephone+94 77 302 2636
E-mail
මල්ලිකා වැඩිහිටි නිවාසය (1921)

45, විශාකා පාර, ,

www.mallikahomes.org/index.shtml

Telephone+94 11 258 2044 / +94 11 258 0100
E-mail
දී සීනියර් සිටිසන්ස් හෝම්

95, ඩබ්. ඒ. ඩී සිල්වා මාවත, ,

srilankadhara.org/inner_pages/senior_citizens.html

Telephone+94 11 258 8838
E-mail
සෙනෙහෙවතී මාතා වැඩිහිටි නිවාසය

307/35, මල්වාන පාර, ,

www.senehewathimaathaeldershome.com

Telephone+94 11 246 5068 / +94 11 248 7564 / +94 11 248 7088
E-mail
සෙ. මාර්ටින්ස් වැඩිහිටි නිවාසය

තිබිරිගස්යාය, ,

www.sttc.lk/index.php/associations/perpetual-help-sisters/ho

Telephone+94 11 258 3425 / +94 11 250 2530
E-mail
සිනමන් කෙයාර් සර්විසස් (පුද්) සමාගම

කුරුදුවත්ත, ,

www.cinnamoncare.com

E-mail
විලේජ් 60 ප්ලස් (පුද්) සමාගම

227/1, හයිලෙවල් පාර, කිරුලපන, ,

www.village60plus.com

Telephone+94 11 282 0753
E-mail
වින්ඩ්සර් ගාර්ඩ්න්ස්

291/40, හැව්ලොක් ගාර්ඩ්න්ස්, ,

www.windsorgardens.lk

E-mail
ගාමීණි මාතා වැඩිහිටි නිවාසය

70, ඩී එස් සේනානායක මාවත, ,

www.ymba-colombo.org/activity/gamini-matha-home-elders

Telephone+94 11 269 5786 / +94 11 269 8083
Fax+94 11 268 2397
E-mail
ජුඩ් වැඩිහිටි සාත්තු නිවාසය

18, තම්මිට පාර, ,

www.judeeldercare.lk

Telephone+94 31 222 7568
E-mail
සනීවිල් වැඩිහිටි හෙද නිවස

www.sunnyvillelders.com

Telephone+94 37 228 3667
E-mail
සහන උදය වැඩිහිටි විවේකාශ්‍රමය

ගරු සභාපති පූජ්‍ය හපුතලේ පඤ්ඤාරාම හිමි, සහන උදය වැඩිහිටි විවේකාශ්‍රමය, අංක 28, ඩී.එස්. කහවිට මාවත, අත්තිඩිය, ,

www.sahanaudaya.org

ඈත අතීතයේ සිට පැවත ආ අපගේ සංස්කෘතියේ සුවිශේෂී අනන්‍යතාවයන් හේතුවෙන් එදා ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වූ වැඩිහිටි ප්‍රජාව ස්වකීය නිවස තුළ ආරක්ෂා සහිතව ජීවත්වූහ. නමුත් පසුකාලීන ව අප සමාජයේ සිදු වූ විවිධ සිදුවීම් හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය වෙනස්වීමට භාජනය විය. මෙහිලා ප්‍රබල ...

Telephone+94 11 276 1832
Fax+94 11 276 1833
E-mail
හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්

101, ඩි එස් සේනානායක මාවත, ,

www.houseoffashions.lk

Telephone+94 11 215 4555
Fax+94 11 268 0340
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website