සායනික සෞඛ්‍ය හා ළමා මනෝ වෛද්‍ය: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි

අංක 21 අර්නෝල්ඩ් රත්නායක මාවත, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනී

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website