රූපලාවණ්‍යාගාර: All Listings RSS

Filter listings...
අර්ත් සැලෝන්

අංක 170/3A දිවුල්පිටිය, බොරලසමුව, බොරලැස්ගමුව,

www.facebook.com/earthsalon24/

හිසකෙස් සහ රූපලාවන්‍ය යුනිසෙක්ස් සැලෝන්

Telephone+94 71 534 8633, +94 778 799 131
FaxNo fax number
E-mail
සැලෝන් ඇන්ඩ් ස්පා - පිරිමි ගැහුණු දෙපාර්ශවයටම

තලවතුගොඩ, ,

Telephone077 936 4578
E-mail
සැලෝන් ටොප්වින් ඇන්ඩ් කොස්මෙටික් පොයින්ට්

266, ගාලුපාර, ,

www.facebook.com/Topwin-Beauty-Center-Cosmetics-Point-172853

Telephone0777612216 / 0777612216
E-mail
ප්‍රියශංකර් | රූපලාවන්‍ය රැකවරණය

38, කොලින්වුඩ් ප්ලේස්, වැල්ලවත්ත, ,

www.priyaashanker.com

Telephone+94 (11) 755 5200 / +94 (11) 465 4484 +94 (77) 107 6023 / 25
බියුටි නේල් ස්පා

කොළඹ, ,

Telephoneජාඇල : 0778118999 ; 0112229310 වත්තල : 077 777 2029 මීගමුව : 077 777 3229
නේල් ආර්ට් ඇකඩමි

අංක 26, ආර්. ඒ. ද මෙල් මාවත, ,

nailartacademy.lk

Telephone+ 94 117 377 900 | +94 773 215 890
බියුටි නේල් ස්පා

05, රියල්ටි ප්ලාසා, ,

www.beautynailspa.lk

Telephone0778118999 ; 0112229310
E-mail
පද්මිණී රාමනායක සැලොන්

සව්සිරි සාප්සු සංකීර්ණය 5 වන මහල හයිලෙවල් පාර, ,

padminiramanayaka.lk

Telephone11 282 8095
E-mail
අප්ටවුන් ග්ලැමර් සැලොන්

536, ආර්. ඒ. ඩි මෙල් මාවත, ,

exploresrilanka.lk

Telephone11 259 7991
Fax11 259 7990
E-mail
ආර් ඇන්ඩ් එච් නේල් ඇන්ඩ් බියුටි සැලූන්

182,ගින්තුපිටිය වීදිය, ,

We are Ready to shine your hidden Beauty with highest Quality and Minimum cost. Ladies Only

Telephone+94 75 778 8229
E-mail
සිසර්ස්

300, හැව්ලොක් පාර, ,

www.scissorslk.com

Our philosophy is about styling hair that's realistic and beautiful. Be it natural, sleek, or tousled and sexy, it's always simple to wear, stunning to look at and easy to manage. With hair as an integral part of our personal identity, our goal at scissor ...

Telephone+94 11 488 8295
E-mail
සැලුන් ඩිලි

28, බටුගෙදර, ,

www.salondilly.lk

Telephone+94 45 222 2825
E-mail
නෙචර් සික්‍රට් බියුටි ස්පා

නො. 12, පැරණි ඕලන්ද රෝහල්, වෙළඳ සංකීර්ණය ලංකා බැංකුවේ මාවත, ,

www.naturessecrets.lk/natures_secrets_beauty_spa.html

Telephone+94 11 244 7873 / +94 77 772 5470
චතු බියුටි සැලුන්

12, නව ‍වෙළදපොළ(පොලිසිය ඉදිරිපස), ,

Telephone+94 71 560 4006
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website