රාජ්‍ය දූත කාර්යාලRSS

Show map
ඉතියෝපියානු තානාපති කාර්යාලය

අංක 875, ,

අදීස් අබාබා, ඉතියෝපියාව

Telephone+251 116154681, +251 118334175
Fax+251 116154785
E-mail
ඇෆ්ගනිස්තාන තානාපති කාර්යාලය

Q Kabul Hotel and Business Complex, Taimany Wat Sabequa Square Airport and Continental 40M Road, ,

Office Address : Q Kabul Hotel and Business Complex, Taimany Wat Sabequa Square Airport and Continental 40M Road, Kabul - Afghanistan Office Days : Monday to Friday Office Hours : 8.30 a.m. to 4.30 p.m. Time Difference : - 1.00 hour Country Code ...

Telephone202231952
Fax202231953
E-mail
ඉන්දුනිසියා එමිබසිය

400/50,සරානා පාර, ,

Address: 400/50,Sarana Road, Off Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7 Contact Number:2674337

Telephone+9411 267 4337
බ්‍රිටිෂ් හයි කමිෂන්

309, බෙෘද්ධාලෝක මාවත, ,

www.gov.uk/government/world/organisations/british-high-commi

Address: 309, Bauddhaloka Mawatha,Colombo 7 Contact Number:2689624

Telephone+94 11 539 0639
Fax+94 11 539 0692
E-mail
බ්‍රසිල් එමිබසි

10 1/3, 1පළමු මහල, ඇල්ෆඩි හවුස් උද්‍යානය, ,

10 1/3, 1st Floor, Alfred House Gardens, Colombo 3 Contact Number: 4528090

Telephone+94 11 452 8090
තුර්කිය

547, ගාලු පාර, , , 300

Telephone+94 11 500 375
තායිලන්තය

48/46, නවම් මාවත, , , 700

Telephone+94 11 230 2500 / +94 11 230 2503
E-mail
පකිස්ථානය

221, ද සේරම් පෙදෙස, , , 1000

Telephone+94 11 696 301-2
E-mail
පලස්තීනය

110/10, විජේරාම මාවත, , , 700

Palestine P. O. Box 204, 110-10, Wijerama MawathaColombo 7.Phone :0094 11 2695991 Email : [email protected]

Telephone+94 11 269 5991
E-mail
රොමානියා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, , , 700

Telephone+94 11 286 3586
E-mail
රුසියානු සමුහාණ්ඩුව

62, සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, , , 700

Telephone+94 11 257 3555
E-mail
සවුදි අරාබිය

39, සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, , , 700

Saudi Arabia39, Sir Ernest de Silva Mawatha, Colombo 7.Phone :0094 11 2682087 OR 00Email : [email protected]

Telephone+94 11 268 2087 / +94 11 268 2089
E-mail
ස්විට්සර්ලන්තය

63, ආර්.ජී.සේනානායක මාවත, ,

www.eda.admin.ch/colombo

Telephone+94 11 269 5117
Fax+94 11 269 5176
E-mail
ස්වේදන්

49, බුලර්ස් පටුමග, ,

Telephone+94 11 268 8452
E-mail
නොර්වෙි

49 බුලර්ස් පාර,

www.norway.lk

Telephone+94 11 560 8700
Fax+94 11 560 8799
E-mail
නෙදර්ලන්ත එමිබසිය

25, ටොරිනිටන් පෙදෙස,

25, Torrington Avenue, Colombo 7. Phone :0094 11 2596914 Email : [email protected] Web : http://www.netherlandsembassy.com

Telephone+94 11 259 6914
E-mail
නේපාල එමිබසිය

153, කිංසි පාර,

www.nepalembassy.lk

153, Kynsey Road, Colombo 8. Phone :0094 11 2689656/7 Email : [email protected]

Telephone+94 11 268 9656/7
Fax+94 11 268 9655
E-mail
මියෙන්මාර් එමිබසිය

4A, රොස්මිඩි පෙදෙස,

Telephone+94 11 268 1007
මෝල්ඩිවුස් හයි කමිෂන්

www.maldiveshighcom.lk

23, Kaviratne Place, Colombo 6 Phone :0094 11 2587827 Email : [email protected]

Telephone+94 11 551 6302 / +94 11 551 6303
E-mail
මලයාශියා එමිබසි

33, බගතලේ පාර,

33, Bagatalle Road, Colombo 03 Phone :0094 11 2554681 OR 0094 11 2554682-3 Email : [email protected]

Telephone+94 11 255 4681 / +94 11 255 4682
Fax+11 255.4681
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website