බන්ගලා: All Listings RSS

Filter listings...
රෝලන්ඩ් නිවාඩු නිකේතනය හපුතලේ

හපුතලේ\",\"ශ්‍රී ලංකාව, , , , 90168

www.facebook.com/mistymountionlodgeohiya

Ohiya is a rural village located in Badulla District of Uva Province, Sri Lanka It is much closer to the Horton Plains National Park. The picturesque Colombo -Badulla Railyway runs through Ohiya.Misty Mountain lodge is in udaveriya tea plantation with ...

Telephone0572227303 / 0575619772
E-mail
රෝලන්ඩි නිවාඩු නිකේතනය - දඔුල්ල

දඹුල්ල,

This property has a 2 Bed roomed Chalet type Bungalow and a 1 Bed Roomed Cottage. The 2 Rooms in the Bungalow is AC. You could take your provisions and get the cook to prepare same @ a charge of Rs. 1500/- or you could order your own food from the set Me ...

Telephone0724813979
රෝලන්ඩි හොලිඩෙි බන්ගලාව - ත්‍රිකුණාමලය

,

4 bed roomed Bungalow facing the Lagoon and the sea. beach Hut also available for additional pax. Cook available. Airport Transfer Available Yes Earliest Check-In 6.00 AM Check-Out 2.00 Distance from City Center 17 KM

Telephone0724813979
ලංකා බැංකුව-පහළ ග්ලෙන්කාන් බංගලාව

දික්ඔය, ,

Lower Glencairn Bunglow, Lower Glencairn, Dickoya

Telephone+94 51 222 2342
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

සංචාරක බංගලාව, ,

Telephone+94 25 222 2091
ලෙක් විවි කොමිෆෝටි බංගලාව

,

lakeviewcomfortbungalow.com

Our accommodation to provide stylish surroundings and the ultimate in home comforts, each of our distinctively styled rooms has view of Lake Gregory, mount Pedro, peak of Single tree, Hakgala hill and lovers leap falls beyond.   The cosy bedroom ha ...

Telephone+94 77 275 5971
E-mail
වයිට් හවුස් හොලිඩේ බන්ග්ලෝව්

52 / 2බී, ඇල්වල, උකුවෙල, ,

Telephone+94 66 223 2427
විලා අස්මාර

842, ගාලු පාර, ටැපල්, , , 80630

No of Rooms. 3 Rooms Airport Transfer Available Yes

Telephone94 917423300/1
Fax94 912250561
ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම-නිවාඩු නිකේතනය

මහනුවර, ,

Primrose Hill Circuite Bunglow, Primrose Hill Garden, Kandy

Telephone+94 81 380 9216
ශාන්ත ජෝන් බංගලාව

බ්‍රෑක්සයිඩ් වතුයාය, කඳපොල, , , 22220

www.stjohnsbungalow.com

Luxury colonial Planters Bungalow in a beautiful tea garden surrounded by misty hills. Situated at Kandapola, Nuwara eliya. Accommodation for 16 people Modern bath rooms with hot water, Fire places, Large garden, Satellite TV, ample parking, separate a ...

Telephone+94777384438
Fax+94524924675
සී බෑන්ක් හොලිඩේ හෝම්ස් (පුද්ගලික) සමාගම

ලංකා බැංකුව ෆාර්හම් බංගලාව, 153, ස්ප්‍රින්ග්වැලි පාර, ,

Telephone+94 55 222 4039
හයි කැරන් බංගලාව

බිඳුණුවැව, ,

Farm Road, Bindunuwewa, Bandarawela

Telephone+94 57 222 2363
හැව්ලොක් ප්ලේස් බන්ග්ලෝව්

හැව්ලොක් පෙදෙස, ,

6 & 8, Havelock Place, Colombo-05

Telephone+94 11 258 5191
හොලිඩේ බන්ග්ලෝ

මහනුවර, ,

www.countrycomfortkandy.com

Telephone+94 71 085 3407
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website