ගිණුම්කරණ මෘදුකාංගRSS

ට්‍රාන්ස්වර්ල්ඩ් කම්පියුටර්ස් පුද්ගලික සමාගම

1ඒ, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, , , 200

Transworld Computers (Pvt) Ltd1 A Duplication Road, Colombo 05Phone : +94 11 4512690 2556050 2580997 Fax 2593232. E-Mail [email protected]

Telephone+94 11 451 2690
Fax+94 11 259 3232
E-mail
ද සරස වෙළඳ සමාගම පුද්ගලික සමාගම

19/2, පාගොඩ පාර, , , 200

THE SARASA TRADING CO (PVT) LTD19/2 Pagoda Rd ND, Nugegoda5522214

Telephone+94 11 552 2214
සොෆ්ටවොච් ඉන්ෆොසිස් පුද්ගලික සමාගම

127, තිඹිරිගස්යාය පාර, , , 200

Telephone+94 11 777 385778
කිව් බී ලංකා පුද්ගලික සමාගම

බත්තරමුල්ල, , 200

22 F Main St BattaramullaTel : 0112872615

Telephone+94 11 287 2615
පර්ෆෙක්ට් බිස්නස් සොලියුෂන්ස් පුද්ගලික සේවාව

කොළඹ 12, , 200

214/3/2/17, Bandaranayake Mawatha, Colombo- 12Tel / Fax: 011 2436139 Hot Line : 077 2921046, 0772921042

Telephone+94 11 243 6139
Fax+94 11 243 6139
පි-මයික්‍රොසිරො ජත්‍යන්තර පුද්ගලික සමාගම

මාකොළ දකුණ, , 200

No. 228 / 1 / 1 , Thalawathuhenpita , Makola South ,Telephone +94 11 4962741 Hotline +947763998 Fax +94114962741

Telephone+94 11 496 2741
Fax+94 11 496 2741
රිටේල් අයිටි පුද්ගලික සමාගම

491, ගාලු පාර, , , 200

Retail IT (Pvt) LtdNo 491 Galle Rd 03, Colombo 034521927

Telephone4521927
සනෝටා පුද්ගලික සමාගම

103/ඒ, කොළඹ-හොරණ පාර, , , 200

Telephone+94 71 683 4335
E-mail
ඇක්සොෆ් සොලුයුෂන්ස් (පුද්) සමාගම

කොළඹ 07, , , , 700

Accsoft Solutions (Pvt) Ltd85/2 Dharmapala Mw Colombo-07Tel : 0777367786

Telephone777367786
ඇඩ්වාන්ස් බිස්නස් සොලූෂන්ස් (පුද්) සමාගම

25, ලෝරිස් පෙදස, , , , 400

Advanced Business Solutions (Pvt) LtdAddress 25 1/1, Lauries Place, Colombo 4Telephone 4505500, Fax 2500254

Telephone4505500
Fax2500254
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website