ශ්‍රී ලංකාවේ බෝට්ටු සහ නැව් තැනීමේ අපනයනකරුවන්RSS

සොලාස් මෙරින් ලංකා පුද්ගලික සමාගම

අංක 129, කාර්මෙල් මෙ.වො., ,

www.solasmarinelanka.com

දිවා ධීවර යාත්‍රා, ගැඹුරු මුහුදේ ධීවර යාත්‍රා, පෙට්‍රල් යාත්‍රා සහ මුදවා ගැනීමේ යාත්‍රා, ගිලන් රථ යාත්‍රා, මගී යාත්‍රා සහ විනෝද යාත්‍රා, වේගය සහ ක්‍රීඩා බෝට්ටු

Telephone(94) 11-2936777 (94) 11-2933685
Fax(94) 11-2933684
සීලනි බෝට්ටු යාඩ් පුද්ගලික සමාගම

ෆුලර්ටන් කර්මාන්තපුරය, නාගොඩ,, ,

www.slb.lk

විවේක බෝට්ටු, බහු දින බෝට්ටු

Telephone(94) 342 289 978
සාරම් මෙරින් සොලුෂන්

32, මාන්කුලිය පාර,, ,

www.sarammarine.com

Longline බෝට්ටු, Bottom line බෝට්ටු, Marine Inboard Propellers, Tuna Longline Winches, Marine අමතර කොටස්

Telephone(94) 777688668
නෝර්ත් වෙස්ට් මැරීන් ලංකා පුද්ගලික සමාගම

#27, කාර්මික වත්ත,, ,

www.northwestmarineboat.com

ෆයිබර්ග්ලාස් බෝට්ටු ගොඩනැගිල්ල

Telephone+94 312261389, +94 312261390
Fax+94 317900902, +94 312261390
නෝත් මැනුෆැක්චරින් පුද්ගලික සමාගම

බෙප්ස්, කැබලි අක්ෂර 74, අදියර 1, ,

www.northsails.com

රුවල්, අලුත්වැඩියා, නඩත්තු

Telephone94) 11-2465088
Fax(94) 11-2465091
නීල් ප්‍රනාන්දු සහ පුද්ගලික සමාගම

අංක 11 ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා පාර, ,

www.neilmarine.com

විනෝද බෝට්ටු, Menken Maritiem විනෝද පරාසය, වාණිජ මසුන් ඇල්ලීම, වැඩ සහ උපයෝගිතා බෝට්ටු, ධීවර සහ සම්භාව්‍ය මෝටර් සයිලර්, දෘඪ පිම්බෙන (RIBS), මගී දියත් කිරීම් සහ පාරු, විශේෂීකරණය කළ යාත්‍රා,

Telephone(94) 31-5674977
Fax(94) 31-2238307

අංක 35, සුනේත්‍රාදේවි පාර, කොහුවල,, ,

iapl.lk

තනි භාවිත දත්ත-ලොගර්: I-LOG-01 බහු භාවිත දත්ත-ලොගර්: I-LOG-02

Telephone(94) 0112818121, (94) 0773277210
Fax(94) 0112826807
G L යොටින් ඒසියා පුද්ගලික සමාගම

අංක: 33, අපනයන සැකසුම් කලාපය, කොග්ගල,, ,

glyachtingasia.com

නවීන කැටමාරන් යාත්‍රා සැලසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම

Telephone+94 718 686 497
දනුෂ්ක මරියින් ලංකා එක්ස්පෝර්ට් පුද්ගලික සමාගම

ෆුලර්ටන් කර්මාන්තපුරය, නාගොඩ,, ,

www.dhanushamarine.com

FRP ධීවර බෝට්ටු, විනෝදාත්මක යාත්‍රා, වැඩ බෝට්ටු, යාත්‍රා සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයා

Telephone(94) 11-4216155 , (94) 777 753839, (94) 777 722958, (94) 77 3724246
Fax(94) 38-2298223
ක්‍රෙසන්ට් ලංකා ෂිපිං ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්

34/4, විජය පාර,, ,

crescentlanka.lk

ප්රතිපාදන, තට්ටු සහ එන්ජින් වෙළඳසැල්, කුටි ගබඩා

Telephone+94 11 2444775
Fax+94 11 5929270
කලම්බෝ ඩොක්යාඩ් PLC

කොටුව 906 කොළඹ වරාය, ,

www.cdl.lk

නැව් අලුත්වැඩියා, නැව් තැනීම, අක්වෙරළ ඉංජිනේරු, බර ඉංජිනේරු, OEM'S

Telephone94) 11-2429000
Fax(94) 11-2446441 (94) 11-2329479
සී නෝර ෆවුන්ඩේෂන් සමාගම

335, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත,, ,

www.ceynor.gov.lk

ෆයිබර්ග්ලාස් බෝට්ටු, ධීවර යාත්‍රා සහ ධීවර ආම්පන්න අපනයනය කරන්නා

Telephone94) 0112448040
Fax(94) 0112448040
බ්ලූ බෝට්

අංක: 356 මැද පිටිපන, ,

www.blueboatsrilanka.lk

ලෝක මට්ටමේ ප්‍රමිතීන්ට අනුව සුඛෝපභෝගී බෝට්ටු නිර්මාණය කිරීම, දක්ෂ ලෙස සකස් කළ ධීවර යාත්‍රා

Telephone(94) 31-4937085
බාෆ් පොලිමාර්ච් පුද්ගලික සමාගම

01, අපනයන සැකසුම් කලාපය, කොග්ගල, හබරාදූව, 80630,, ,

www.saillankayachtinggroup.com

බෝට්ටු ගොඩනැගීම, Ocean Diamond 80 - 80 අඩි රුවල් කැටමරන්., Ceycat Catamarans 53' & 55' - 4 සිට 8 දක්වා කුටි, Minibee රුවල් බෝට්ටු, රිබ්ස් - මීටර් 3.5 සිට 8.5 දක්වා

Telephone(94) 070 2713007
Fax(94) 011 2387510
ෆිෂින් ඉන්ධස්ට්‍රි පුද්ගලික සමාගම

Ring Road I. P. Z., ,

Swivel Long lines, වාණිජ සහ විනෝදාත්මක මසුන් ඇල්ලීම සඳහා උපකරණ (මසුන් ඇල්ලීමේ උපකරණ නිෂ්පාදනය)

Telephone(94) 11-2252796
Fax(94) 11-2252798
Image

Stats

There are 35089 listings, 1279 categories and 92 owners in our website