ජන සන්නිෙව්දනය: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
ආර්ට් ටීවී

451 මහනුවර පාර, ,

ART Television Broadcasting Company (Pvt.) Ltd (IWS Holdings Group) IWS Centra

Telephone+94 11 539 4300
Fax+94 11 290 6758
ඇසෝසියේටඩ් නිව්ස්පේපර්ස් ඔෆ් සිලොන් ලිමිටඩ්.

තැ.පෙ.248, වැව පාර, ,

MHIRA - 2429583 KREEDA - 2429593 SARASAVIYA - 2429591 BUDUSARANA - 2429598 THARUNEE - 2429591 NAWAYUGAYA - 2429581/2

Telephone+94 11 242 9429
Fax+94 11 242 9329
E-mail
ඇසෝසියේටඩ් ප්‍රෙස්(ඒපී)

යුනිටි 5 වන මහල ඇක්සස් කුළුණ, 278, යුනියන් පෙදෙස, ,

www.ap.org

Mr. Ravi Nessman Chief Bureau

Telephone+94 11 230 4940/2
Fax+94 11 230 4944
E-mail
ඇසෝසියේටඩි මුද්‍රනාල රුපවාහිනි ප්‍රවෘත්ති  (ඒ පි ටි එන්)

81/3, ඉසිපතන මාවත, ,

www.aptn.org

Mr. Jayampathi Palipane Correspondent

Telephone+94 11 258 5573
Fax+94 11 259 3189
E-mail
ඉංග්‍රීසි සේවය

ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, ,

[email protected]

SRI LANKA BROADCASTING CORPORATION

Telephone+94 11 269 3178
Fax+94 11 269 1647
E-mail
ඉයස් එෆ්එම්

තැ.පෙ. 25 36 අරලිය උයන දෙපානම, ,

MBC Networks (Pvt) Ltd (Maharaja Broadcasting Corporation) 100.8 MHz Kandy (Hunasgiriya 2 kW) 100.8 MHz Southern Sri Lanka (Gongala 2 kW) 100.8 MHz Colombo (Union Place 2 kW) 101.0 MHz Central Sri Lanka (Mt Oliphant, Nuwara Eliya 4 kW)

Telephone+94 11 285 1371
Fax+94 11 285 1373
ඉරිදා දිවයින

නො.223, බ්ලුමැන්ඩල් පාර, ,

www.divaina.com

UPALI NEWS PAPERS LTD.

Telephone+94 11 249 7500
Fax+94 11 234 4253
E-mail
ඉරිදා ලංකාදීප

නො.08, හුණුපිටිය හරස් පාර, , ,

www.wijeya.lk

WIJEYA NEWSPAPERS LTD.

Telephone+94 11 247 9227 / +94 11 234 7248
Fax+94 11 231 4886
E-mail
ඉරිදා ලක්බිම

නො.445/1, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරණායක මාවත, ,

[email protected]

SUMATHI NEWSPAPERS (PVT) LTD.

Telephone+94 11 242 6020
Fax+94 11 244 1896
E-mail
ඉරුරැස

කටුකුරුඳුවත්ත, ,

LITHIRA PUBLICATIONS (PRIVATE) LTD

Telephone+94 11 434 1875
E-mail
ඉසිර එෆ්එමි

දම්පේ, ,

Telshan Networks Limited (TNL) 89.1 MHz Piliyandala 89.1 MHz Karagahatenna 89.1 MHz Deniyaya 89.1 MHz Nayabadda 89.3 MHz Nuwara Eliya 89.3 MHz Kandy (Hantana) 89.3 MHz Colombo 89.3 MHz Ratnapura

Telephone+94 11 270 6128
ඊ! එෆ්එම්

686,ගාලු පාර, ,

88.3 MHz Kandy (Hunasgiriya) 88.3 MHz Colombo 88.3 MHz Southern Sri Lanka (Gongala)

Telephone+94 11 250 5796
උදයන්(යාපනේ ප්‍රකාශනය)

නො.361, කස්තුරියර් පාර, ,

www.uthayan.com

NEW UTHAYAN PUBLICATION (PRIVATE) LTD.

Telephone+94 21 222 9731
Fax+94 21 250 6610
E-mail
උපාලි පුවත්පත්  සමාගම

223,බ්ලෝමැන්ඩල් පාර,, ,

www.divaina.com

Telephone+94 11 249 7500
Fax+94 11 234 4253
E-mail
එක්ස්ට්‍රා ටෙරෙස්ට්‍රියල් විෂන් (ඊටීවී)

31, ෂැඩි ග්රෝව් ඇවනියු, ,

Extra Terrestrial Vision (ETV) Vanguard Management Services (Pvt) Ltd

Telephone+94 11 461 4333
Fax+94 11 461 4376
එක්ස්ප්‍රස් නිව්ස් පේපර්ස්(සිලෝන්) ලිමිටඩ

185, ග්රෑන්ඩ්පාස් පාර, ,

www.virakesary.lk

Telephone+94 11 532 2700 / +94 11 232 0881-3
Fax+94 11 243 9987
E-mail
එච්අයි සඟරාව

\"නො.08, හුණුපිටිය හරස් පාර, ,

www.wijeya.lk

WIJEYA NEWSPAPERS LTD.

Telephone+94 11 247 9427
Fax+94 11 471 6229
E-mail
එටිසෙලාට්

109, ගාලු පාර, ,

www.etisalat.lk

The UAE based operator Etisalat, began its operations in Sri Lanka on 25th February 2010, after acquiring 100% stake of Tigo, a subsidiary of Millicom International Cellular. The company was previously Sri Lanka's first cellular network, then known as Cel ...

Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website