ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා මූලස්ථානයRSS

තොරතුරු මධ්යස්ථානය

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,, ,

navy.lk

Telephone+94 11 7190000
Fax+94 11 7192001/2
E-mail
නව නාවික හමුදාපති

නාවික හමුදා මූලස්ථානය, ,

www.navy.lk

නව නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් ප්‍රියන්ත පෙරේරා ගරු. රියර් අද්මිරාල් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා වයිස් අද්මිරාල් නිලයට උසස් කර ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ (SLN) 25 වැනි නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අද (18) පත් කර තිබේ. මෙම ...

Telephone+94 11 7190000
Fax+94 11 7192001/2
E-mail
සේවා වනිතා ඒකකය

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,, ,

www.navy.lk

Telephone+94 11 7192661
Fax+94 11 7192662
E-mail
ටෙන්ඩර් විමසීම්

නාවික හමුදා මූලස්ථානය, ,

Telephone+94 11 7192327 +94 11 7192320
Fax+94 11 2321725
E-mail
අධ්යක්ෂ නාවික සුභසාධනය

නාවික හමුදා මූලස්ථානය, ,

www.navy.lk

Telephone+94 11 7192512 +94 11 7195118
Fax+94 11 2395057
E-mail
ජ්යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරි (බඳවා ගැනීම)

නාවික හමුදා මූලස්ථානය, ,

www.navy.lk

Telephone+94 11 7195162 +94 11 7195118
Fax+94 11 2955750
E-mail
නාවික මහ රෝහල (NGH)

වැලිසර නාවික හමුදා රෝහල් සංකීර්ණය, ,

www.navy.lk

Telephone+94 11 7170890 +94 11 7196171
Fax+94 11 2955750
E-mail
නාවික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,, ,

www.navy.lk

Telephone+94 11 7192142
Fax+94 11 7192140
E-mail
Image

Stats

There are 34995 listings, 1278 categories and 92 owners in our website