හෘද රෝග විද්‍යුත්කිරණRSS

Show map
වෛද්‍ය අසංග දුනුවිල

578,ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , , 00500

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 (011) 553 0000 / +94 (011) 543 0000 Fax: +94 (011) 451 1199 Email: [email protected] Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimanda ...

Telephone94114524400
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website