දන්ත වෛද්‍යRSS

වෛද්‍ය (මහත්මිය)ශ්‍රීවනී විජේරත්න

18/ඒ,මුහන්දිරම් ඊ.ඩී.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sr ...

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
වෛද්‍ය උත්පල වික්‍රමසිංහ

අංක 225,ගාලු පාර, ,

www.philiphospitals.com

New Philip Hospitals (Pvt) Ltd

Telephone+94 34 222 2888
E-mail
වෛදය (මහත්මිය) ඩී.පී.වෙත්තසිංහ

පේරාදෙණිය පාර, ,

www.ccckandy.lk

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy.

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය) චන්දිම වීරසේකර

389, මීගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය) සරෝජිනී වනිගරත්න

මාළඹේ, ,

www.nfth.lk

Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hospital [NFTH] Millennium Drive, Off Chandrika Kumaratunga Mawatha, Malabe, Sri Lanka.

Telephone+94 11 770 7600 / +94 11 240 7600
Fax+94 11 240 7611
E-mail
වෛද්‍ය ඒ.ඩබ්ලිව්.ඉන්දික අබේසිරි

අංක 3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය සරත් සේනාරත්න

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රේමරත්න

අංක 21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected] www.asirihospitals.com New Philip Hospitals (Pvt) Ltd No: 225, Galle Rd, Kalutara + ...

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
වෛද්‍ය ප්‍රියාක් පලිපාන

389,මීගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය) තුෂාරි දේවනාරායන

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 11 553 0000 / +94 11 543 0000 Fax: +94 11 451 1199 Email: [email protected] www.lankahospitals.com Dr. Neville Fernando Sri Lanka - ...

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
Image

Stats

There are 28785 listings, 885 categories and 103 owners in our website