ක්‍රීඩා වෛද්‍යRSS

Show map
වෛද්‍ය උපේන්ද්‍ර විජයසිරි

නො.132, එස්. ද එස්.ජයසිංහ මාවත, ,

www.ceymed.lk

CEYMED HEALTHCARE SERVICES (PVT) LTD.

Telephone+94 11 430 8877
Fax+94 11 440 0414
E-mail
වෛද්‍ය සී. තුරයිරාජා

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sr ...

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
වෛද්‍ය ධමම්ක සේනානායක

නො.186, පාර්ක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd No. 186, Park Road, Colombo-5, Sri Lanka. Phone: +94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205, 24 Hours hotline Fax: +94 11 537 7751 Email: [email protected] Web Site:http://www.parkhospitals.com Hemas Hospitals 647/2a ...

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail
වෛද්‍ය පද්මලාල් පතිරගේ

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected] www.asirihospitals.com Royal Hospital (Pvt) Ltd # 62, W.A.Silva Mawatha, Wellawatta ...

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
වෛද්‍ය මංජුලා කරුණාරත්න

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
වෛද්‍ය සීවලි ජයවික්‍රම

නො:3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website