ලිංගාශ්‍රිතව බෝවන රෝග වෛද්‍යRSS

Show map
වෛද්‍ය(මිය) සී.තිලානි රත්නායක

416,නාවින්න, ,

english.nawinnamedicarehospitals.com

Nawinna Medicare Hospital

Telephone+94 11 436 7636 / +94 11 436 7616
E-mail
වෛද්‍ය හිමාලි පි පෙරේරා

වක්වැල්ල පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals Wakwella Road, Galle. +94 91 464 0640 [email protected] www.hemashospitals.com New Philip Hospitals (Pvt) Ltd No: 225, Galle Rd, Kalutara +94 34 222 2888 [email protected] www.philiphospitals.com

Telephone+94 91 464 0640
E-mail
වෛද්‍ය ජී පතිරණ මිය

පේරාදෙණිය පාර, ,

www.ccckandy.lk

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy.

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
වෛද්‍ය දර්ශනි මල්ලිකාරචිචි

අංක. 132, ජයසිංහ මාවත, ,

www.ceymed.lk

CEYMED HEALTHCARE SERVICES (PVT) LTD. No. 132, S.De.S. Jayasinghe Mawatha, Nugegoda. Tel: +94 11 430 8877 Fax: +94 11 440 0414 E-mail: [email protected] www.ceymed.lk Pannipitiya Medical Services (Pvt) Ltd. 334/4, Hokandara Rd, Moraketiya, Pannipi ...

Telephone+94 11 430 8877
Fax+94 11 440 0414
E-mail
වෛද්‍ය සත්යා හේරත්

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 11 553 0000 / +94 11 543 0000 Fax: +94 11 451 1199 Email: [email protected] www.lankahospitals.com Park Hospitals (Pvt) Ltd No. 18 ...

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website