වෛරස් විද්යාඥයRSS

Show map
වෛද්‍ය ගීතානි ගලගොඩ

නො.181, කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax:+94 11 250 8768 E-mail:[email protected] www.asirihospitals.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website