ඉඩ කඩම්: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
ඒෂියන් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්

20, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, , , , 300

www.asianfinance.lk

Asian Finance Limited, a Finance Company Registered under the Finance Business Act No. 42 of 2011 is in its Twenty Eighth Year of operation, since its inception in 1984. Asian Finance Limited is geared to provide innovative financial products coupled with ...

Telephone114500200
E-mail
කප්නා ලංකා - නිශාන්ත

Location(s) covered: nuwaraeliya,hatton,ginigathhena,kithulgala,yatiyan Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land Kapnalanka Dr. Sir / Madam, We have lands for sale from Avissawella, Yatiyanthota, Kithulgala, Ginigathena, Nawala ...

Telephone9475 8 420 420
E-mail
කප්නා ලංකා පුද්ගලික සමාගම

Location(s) covered: ginigathena-hatton Property Type: Land land sale with beautiful water fall in nuwaraeliya district price-20M(LKR) Contact details: Name: nishantha Email: [email protected] Tel: 0758420420

Telephone0758420420
E-mail
කල්පිටිය බ්‍රොකර් හවුස්

Location(s) covered: Main Street, Near Divisional Secretary Office, K Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Kalpitiya Broker House The Kalpitiya Broker House wants to give you true and reliable information. Service first, sec ...

Telephone+94776667743
E-mail
ක්ෂණික විසදුමි - මහේන්ද්‍ර ප්‍රේමකූමාර

Location(s) covered: all island.. Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land land for sale.contact..aselta.web site. www.sriland ads.com. Contact details: Name: mahendra premakumara Email: [email protected] Tel ...

Telephone0094773744213,0773744213.
E-mail
කාබුල් නියම දේපල

Location(s) covered: kabul real estate add kabul 3rd district Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land Kabul Real Estate easiest way to rent buy sell properties in Afghanistan. If you\'re looking for an expert professional with y ...

Telephone0093785790040
E-mail
කැකිරිදෙනිය ඉඩමි විකූණුමි

Location(s) covered: jaela, negombo, Property Type: Land kakirideniya land sale contact us for better land,better house for better life Contact details: Name: janaka kakirideniya Email: [email protected] Tel: 0776608145

Telephone0776608145
E-mail
කැන්ඩි හෝමිස්

Location(s) covered: Kandy, Colombo Property Type: Sales, Commercial Property, Land Do you want to sell your land, house, apartment or the business premise within Kandy or Colombo? Do you want to buy a land, house, apartment or a business premi ...

Telephone0094773731166
E-mail
කැපිටල් එලායන්ස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

5 වන මහල, මිල්නියම්, නවම් මාවත, , , , 200

www.capitalalliance.lk

CAL is a full-service investment bank with a mission to be 'The Preferred Partner in Capital Markets'. Commencing operations in October 2000, we have established ourselves as a leading player in the financial markets of Sri Lanka specializing in the origi ...

Telephone-2317694
Fax-2317705
කැලිස්ටා දේපල සමාගම -  සාලින්

Location(s) covered: Sri Lanka, USA, Australia, Canada, Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Caliztaa Properties Limited is an Reputed Real Estate Company Recognized for a Global Business Venture, and Founded by Mr. Visves A ...

Telephone+94 77 764 1669
E-mail
කිංවිෂර් මැනෙජ්මන්ටි සර්විස්

Location(s) covered: Nawalapitiya area Property Type: Land. Neglected OR Abandoned Tea land on long term lease for an Orphange related project Contact details: Name: kingfisher Management Services Email: [email protected] Tel:

E-mail
කෙන් ඒජන්ටි නිශ්චල දේපල - චාරිස්

Location(s) covered: Sri lanka Property Type: Commercial Property, We have some tea estates colonial type bungalows and five stars three stars hotels please call Mr.Nallu samy proprietor 0094-77-8489429 and email address [email protected] C ...

Telephone0094778489429
E-mail
කේ එස් ආර් මැනෙජ්මන්ටි

ශ්‍රී ලංකාව,

Location(s) covered: COLOMBO AND SUBURBS Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Ksr Property Management Take the stress out of selling or letting your property With a wealth of experience in lettings and property management an ...

Telephone0775487235 or 0776220065
E-mail
කේ ලයිෆ්

Location(s) covered: Badulla District Property Type: Land We are looking for a bare land for growth of Trees etc. The extent needed is 200-300 acres. Lease or sale both is acceptable. Contact details: Name: Habib Kothari Email: habib.koth ...

Telephone+96599608308
E-mail
කේඑස්ආර් දේපල කළමණාකරිත්වය - උපාලි

Location(s) covered: COLOMBO AND SUBURBS Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Ksr Property Management Take the stress out of selling or letting your property With a wealth of experience in lettings and property management an ...

Telephone0775487235 or 0776220065
E-mail
කේඩිකේ - පොල්ගහවෙල

Location(s) covered: Polgahawela Property Type: Land කොළඹ - කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ පොල්ගහවෙල සති පොළ ඉදිරිපිට ඇති පර්චස් 35 ක ඉඩම ඇතුළු වියාපාරික ස්ථානය විකිනීමට Contact details: Name: Email: [email protected] Tel: 037-2244818

Telephone037-2244818
E-mail
කේෂානා නිශ්චල දේපල පුද්ගලික සමාගම - බ්‍රයන් ඩි සිල්වා

Location(s) covered: colombo area and suburbs Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Khane Property Services PVT LTD Are you looking to SELL, RENT, BUY !!! * Sales of Properties * Rental of Properties * Management of Prope ...

Telephone+94 773 610 692
E-mail
කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් සහ ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

106, යටිනුවර වීදිය, , , 20000

www.cclk.lk

Commercial Credit & Finance PLC is continuing its record- breaking story of success as it spread its reach across Sri Lanka, stamping its unique brand of service and corporate leadership on cities across the country. The company's rapid turnaround to ...

Telephone+94 81 200 0000
Fax+94 81 223 4390
කොමර්ෂල් ලීසිං සහ ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

68, බෞද්ධාලෝක මාවත, , , 400

www.clc.lk

Commercial Leasing & Finance PLC, now operates as a fully fedged finance company, offering a range of financial services. Our main services are fixed deposits, savings, leasing, factoring, hire purchase, insurance, loans and hiring.   Products ...

Telephone+94 11 452 6443
Fax+94 11 258 6918
E-mail
කොමස්ටොන් රියල්ටි පුද්ලික සමාගම

Location(s) covered: Colombo and Immediate Suburbs Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Cornerstone Realty (Pvt) Ltd. Property Management made simple... Contact details: Name: CORNERSTONE REALTY PRIVATE LIMITED Email: ...

Telephone+94 71 6999067, +94 77 2535090
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website