ඉඩ කඩම්: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
ජී.වි. නිශ්චල දේපල

Location(s) covered: Batticaloa sourrounding include passikudah to kalm Property Type: G.V Real estates find suitable places and lands houses for you in the surroundings in batticaloa. our service make you feel comfortable and relax. Contact ...

Telephone0094776528070
E-mail
ජීඑමිසීඑල් - මහේෂ් විජේවර්ධන

අංක. 249, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, ,

Location(s) covered: BUILDING FOR INVESTMENT- NO 249, STANLEY THILAKARA Property Type: Commercial Property, Location Of Building: No. 249, Stanley Thilakarathne Mawatha Nugegoda Building was built in 2006 Total area of Building: 18375Sq. ...

Telephone0094 77 291 4878
E-mail
ජෙ.සි. හොල්ඩින්ස් -  බි.ඒ.ඩි.සි.මිගාර

Location(s) covered: Colombo Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. JC Holdings ඔබගේ සිහිනය ඔබටම කියා ඉඩමක්ද? ඔබටම කියා වාහනයක්ද? අතේ ඇති මුදලට ඉඩමක් සියලු පහසුකම් ඇති ව සොයාගැනීමට තවම බැරි වුනාද? ඔබේම කියා වාහනයක් මිලදී ග ...

Telephone0773406543
E-mail
ජෙනායි ගේදොර - ජෙනානි සොලුෂන්ස්

Location(s) covered: Island wide .. Lands/houses/hotels.estates/commerc Property Type: . janaihomes house /lands sale/buy/rent and other property promotions.. 07783698778 Contact details: Name: janani solutions Email: [email protected] ...

Telephone0778369877 ...0727369877
E-mail
ජෙමා හෝල්ඩින් (ප්‍රයිවටි) ලිමිටඩි

ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය, ,

www.jima.lk

Location(s) covered: COLOMBO1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,Nawala,Nugegoda etc Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Jima Holdings ( Pvt) Ltd .The Best Solution For Your Property Needs We Are Giving Highly Professional Customize Serv ...

Telephone0772985271 / 0718132413
Fax0094117444556
E-mail
ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් ෆිනෑන්ස්

155 , පුත්තලමි පාර, , , 300

gsfinance.lk

GS Finance was established by a group of young professionals who strongly believed that the way forward for Sri Lanka was to build and strengthen the entrepreneurial sector. It is with this belief and spirit that a company willing to support entrepreneurs ...

Telephone+94 11 237 5408-10
Fax+94 11 237 5411
E-mail
ඥනමි දේපල ව්‍යපාරය

Location(s) covered: JAFFNA & TRINCOMALLEE Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. If You Are A Srilankan And You Live Abroad And Plan On Selling Your Properties Such As Houses Or Land Or Paddfield. We Will Make Arrangements To ...

Telephone647-869-8218
E-mail
ට්‍රිසු හබි පුද්ගලික සමාගම

Location(s) covered: Island Wide Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Treasure Hub (Pvt) Ltd *Treasure Hub Real Estate is Sri-Lanka's Premier Upscale Real Estate Firm. *We Specialize in Lands,Commercial Properties,Luxury Hom ...

Telephone0777995470/0775990539
E-mail
ට්‍රෙඩිලන්ඩි

Location(s) covered: All Island Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land Tradeland We Tradeland is a Real Estate Agency in Sri Lanka, service provider for all your property transaction needs specializing in Colombo and suburbs are ...

Telephone0714252277
E-mail
ටි එමි ටි නියම ඉඩකඩමි

Location(s) covered: in Colombo and united kingdom Property Type: . tmt Real Estate Do you want to sell or rent your luxury apartment? OR do you want to buy a luxury apartment We can provide you a faster, trustful, and reasonable service. We ...

Telephone0777770876 0722222876
E-mail
ටි.ආර්.එස්. ඉඩමි විකූණුමි -  තිස්ස විජේනායක

Location(s) covered: Around The KANDY District. Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. TRS Land Sale Dear Sir/Madam I am a professional in Sri Lanka Real Estate Business in Most Beautiful City KANDY , and I can help you to C ...

Telephone+94773794967
E-mail
ටිටා ගූප් පුද්ගලික සමාගම

Location(s) covered: Piliyandala.kesbewa,maharagama,nugegoda,polgasovit Property Type: Sales, Commercial Property, Land Teata Group (pvt) Ltd. Exceed You to the World By Our Services of Selling,Buying and Information.view web site oonade.com C ...

Telephone0771060340,2620038
E-mail
ඩචිබෙි ඉස්ටිටෙස්ටි කල්පිටිය

Location(s) covered: Kalpitiya, Sri Lanka Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Dutchbay Estates Kalpitiya Here at Dutchbay Estates , we are a skilled team of highly professional and experienced personnel in Kalpitiya real est ...

Telephone0094 77 77 33 823
E-mail
ඩබිලිවි.ඩබිලිවි. ඩි.ටි.එස්. පුද්ගලික සමාගම - අශිෂ්

Location(s) covered: colombo5 Property Type: Sales, . wwdts pvt quick brown fox jump over the lazy dog. quick brown fox jump over the lazy dog. quick brown fox jump over the lazy dog. quick brown fox jump over the lazy dog. quick brown fox jump o ...

Telephone9779414643
E-mail
ඩි එස් ඇන් එමි කේ දේපල සේවා - දිනේෂ්

Location(s) covered: Trincomalee, Batticaloa, Vavuniya Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land we are here to help you to sell or buy your own property easily with the cheapest expenses. property valuation services also under ...

Telephone0094718053035
E-mail
ඩි.ආර්. නිශ්චල දේපල

Location(s) covered: Island Wide Service Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land Dr Properties Industrial/ commercial /residential Properties, Sale / Rent or Lease. DR Properties Managed By Chethana Homes & Constructions ...

Telephone0773192756 - 0115248480
E-mail
ඩිල්රාජ් ඉංජිනේරු සේවාව

අංක, 23සි,අබෙිසුන්දර පාර, කථවැල්ල, ,

Location(s) covered: Southern Province, Galle Property Type: Commercial Property, Dilraj Engineering We undertake building maintenance, plumbing, drainage, Mechanical & electrical building services equipment maintenance such as All types of air-c ...

Telephone0729009448
E-mail
ඩී.එස් ජයසිංහ දේපළ කළමනාකරණය

443, නාතුඩුව, ,

PROPERTY DEVELOPER CONTACT Developer Connect programs are specifically designed to launch, market, and sell residential, resort, and urban developments. Appealing to prosperous buyers around the world, these initiatives heighten interest through a glo ...

Telephone0770480339
E-mail
ණය උපදේශන නියෝජිත

Location(s) covered: WE HAVE A WORLD WIDE CUSTOMER BASE Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land Do you need Funding? Do you need Business or Personal Loan? Do you wish to refinance your company? We give out loan to any indivi ...

E-mail
තක්සේරු සේවාවන් - චාමර

Location(s) covered: COLOMBO,GAMPAHA,KALUTARA Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land Property Valuation Services For All Types Of Property For All Purposes. Call Licensed Valuer Chamara 0779165873 Contact details: Name: C ...

Telephone0779165873
E-mail

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website