විද්‍යාව: All Listings RSS

Filter listings...
මූලධර්ම අධ්‍යයන ආයතනය

හන්තාන පාර,, , , 10100

www.ifs.ac.lk

The Director Institute of Fundamental Studies Hantana Road, Kandy. Tel:081 ??2232002 Fax:081 - 2232131 - See more at: http://www.ifs.ac.lk/careers.php#sthash.5Bi8ZATa.dpuf

Category:අායතන
Telephone+94 812 232 002
Fax+94 812 232 131
E-mail
බ්‍ර්ටිෂ් කවුන්සිල්

49, ඇල්ප්‍රඩ් හවුස් ගාඩ්න්, ,

www.britishcouncil.org/srilanka

Category:අායතන
Telephone+94 11 452 1521
E-mail
ශ්‍රී ලංකා සමාජ විද්‍යා සගරාව

47/5, විද්‍යා මාවත, ,

sljss.sljol.info

Focus and Scope The Sri Lanka Journal of Social Sciences is published twice a year, in June and December, by the National Science Foundation of Sri Lanka. The journal publishes articles in Sinhala, Tamil and English languages, covering the entire range ...

E-mail
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය

අංක 06, “විජේරාම නිවස”, විජේරාම පාර, ,

slma.lk/blog

History of the Sri Lanka Medical Association Over a century ago, with the progressive increase in the number of medical practitioners in the country, the profession felt a strong need for an association that would bring all doctors to a common platform ...

Telephone+94 11 269 3324
Fax+94 11 269 8802
E-mail
සෙරන්ඩිවස් ඉන්ටනැෂනස් (පුද්) සමාගම

243 1/3, ජොන්සන් පාර, ,

conference.serendivus.com

We ,Serendivus International ( Pvt) Ltd are a friendly and energetic travel agency located in Havlock Town,Colombo Sri Lanka. We are specialized in inbound tourism and hotel reservation in this small miracle in the Indian Ocean. Our aim is to provide our ...

Telephone+94-11 259 7772
E-mail
රංජිත් රාජපක්ෂ නව නිපැයුම්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Machinery Sub Category :Machinery Ranjith Asoka Rajapakse

දෝලන මිටක් සමඟ අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිම

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Energy Sub Category :Protection of the environment Leelananda Jayasuriya A typical construction of this internal combustion engine consists two banks of cylindersworking barrels arranged side by side of an oscillating shaft. The pi ...

ඉන්ක්ලයින්ඩ් කන්වියන්ස් ෆො ඔටෝ මොබයිල් පාර්කින්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Transport Sub Category :Transport Leelananda Jayasuriya New technology for multi storey car parking is having an inclined hoist way to lift automobiles to desired parking floor. This method found to be the least over all energycons ...

ශ්‍රී ලංකා ආදර්ශ දුම්රිය

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Toys Sub Category :Toys Ranjan Kannangara Sri Lanka Model Trains (Model Locomotives) by Mr. Ranjan Kannangara

ස්වයං ආරක්ෂිත ගිල්වන ජල තාපක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Machinery Sub Category :Mechanics Uditha Dissanayake This water heater can self protected in mistakes or careless using. It's heater coil doesn't activate whether only it is plugged in and powered on ,when not dipped enough in the ...

එස්එම්පීත්‍රී සිංහල ගීත ප්ලේයරය

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Computer Science Sub Category :Software Shalitha Suranga SMP3 සිංහල යනු බරින් අඩු, තිබෙන තැන් මාරු කල හැකි, ඕඩියෝ අඩංගු නාද ගොනු ආකාර විශාල ප්‍රමාණයක් ධාවනය කල හැකි ඉතා අලංකාර ඕඩියෝ ධාවන මෘදුකාංගයකි. මෙය තමන්ට ඕනේ විදියට පෙනුම වෙනස ...

පවර් සේවර්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Energy Sub Category :Protection of the environment Saman Pushpakumara Wagaarachchi Power Saver 1.A device to reduce electricity consumption of electrical equipments which are working under normal conditions. 2. Ideal for Refrige ...

සහල් නිෂ්පාදන වැඩි කිරීමට ක්‍රමය

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Agriculture Sub Category :Agriculture Arumugam Balakrishnan The variety used PERIYA VELLAI (5-6months crop) stored for 2-3 years or more. The research study from 1982-2006 and I have come to an ultimatum five steps following one af ...

ස්පීඩෝ පේන්ටර්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Commercial, Industrial and Office Equipment Sub Category :Industrial and office equipment Rajeev John A faster method of painting using a standard paint brush

ඉලෙක්ට්රොනික් ලෙවල්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Interior Architecture Sub Category :Interior architecture Ramith Hettiarachchi This invention is named as an “Electronic Water Based Leveling Device”. It could be used to level any horizontal surface and it would be very useful in ...

එන්වයර්මන්ටල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි හවුස් විත් ෆර්නිචර්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Architecture and Civil Engineering Sub Category :Construction Gunadasa De Silva Environmental Friendly Roof

ද වර්ලන්ඩ්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Teaching methods and materials Sub Category :Teaching methods and materials Tilak Dissanayake The Whirled Plane is a cardboard airplane kit to teach complex aerodynamics to O-Level through university students. The Whirled Plane is ...

කෙටි පණිවුඩ පදනම් කරගත් මූල්‍ය ගනුදෙනු

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Computer Science Sub Category :Software Tilak Dissanayake Invented a system for SMS based financial transactions between persons/organizations directly from their bank accounts across banks and across phone companies.

විදුලි වතුර පොම්ප ආරක්ෂක ස්විච

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Main Category :Security Sub Category :Alarm Sumedha Dharmathilake This protector switch content security system for keeping out door fitted water pumps from thievery. In the situation of unauthorized changing in the water pump ,the protector acti ...

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website