දෙපාර්තමේන්තු: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉසුරුපාය","බත්තරමුල්ල,

www.edupub.gov.lk

Telephone0112 784815
Fax0112 784815
E-mail
අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

කෘෂි අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව 1095,නුවර පාර, ,

www.exportagridept.gov.lk

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව (DEA) කුරුඳු, ගම්මිරිස්, එනසල්, කරාඹු නැටි, සාදික්කා, කෝපි, කොකෝ, වැනිලා, බුලත්, පැඟිරි, සේර හා පුවක් යන බහු වාර්ගික, අපනයන කෘෂි බෝග (EAC) කාණ්ඩය, සංවර්ධනයට හා එම බෝගවල නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදනවල තත්වය හා ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු ක ...

Telephone94812388651,94812386018,94812386019
Fax94812388738,94812388362,94812388365
ආගමන සහ විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

"සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,

www.immigration.gov.lk

අපගේ දැක්ම කලාපයේ ප්‍රමුඛතම ආගමන හා විගමන සේවාව බවට පත්වීම. අපගේ මෙහෙවර ජාතික ආරක්ෂාව හා සමාජ හර පද්ධතිය සුරක්ෂිත කිරිම සහ ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසමින් රටින් බැහැරවන්නන් හා ඇතුළුවන්නන් නියාමනය කිරිම සහ පුරවැසි සේවා සැපයීම. ආගමන විගමන දෙප ...

Telephone94-11-5329000
Fax94-11-2674621
E-mail
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

41,ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, ,

www.immigration.gov.lk

Our Vision To be the best immigration service in the region Our Mission We regulate the entry and exit of persons, and provide citizenship services, while safeguarding the nation's security & social order, and promoting economic development. Powe ...

Telephone+94 11 5329000
Fax+94 11 2674621
E-mail
ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

75 1/3, 1 වන මහල, හේමාස් ගොඩනැගිල්ල, යෝක් වීදිය,

www.imexport.gov.lk

Telephone+94-112-326774
Fax+94-112-328486
E-mail
ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව

මහරගම,

www.ayurveda.gov.lk

Telephone+94 11 2896911 / +94 11 2896912
E-mail
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

කම්කරු මහලේකම් කාර්යාලය,නාරාහේන්පිට ,, ,

www.labourdept.gov.lk

සංක්‍රමණික ඉන්දියානු වතු කම්කරුවන් සඳහා සුභසාධනය සැපයීමේ අරමුණ ඇතිව 1923 අංක 01 දරන ඉන්දියානු ආගමනික කම්කරු ප්‍රඥප්තිය යටතේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කරන ලදී. දේශීය ශ්‍රම බලකායේ වැදගත්කම ක්‍රම ක්‍රමයෙන් අවබෝධ වීමත් සමඟම ශ්‍රම බලකායේ ආරක්ෂාව හා සුභසාධනයට ...

Telephone+94-11-2581142 / +94-11-2581143
Fax0094-11-2581145
E-mail
කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීම් දෙපාර්තමේන්තුව

තැ.පෙ. 557, ඕල්කට් මාවත,, ,

www.techedu.gov.lk

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ අධ්‍යාපනයේ වර්ධනය ශ්‍රී ලංකාවේ විධිමත් කාර්මික අධ්‍යාපනය සඳහා වූ ප්‍රථම ආයතනය 1893 අග භාගයේදී පිහිටුවන ලදී. රජයේ කාර්මික පාසල යනුවෙන් මෙම ආයතනය හඳුන්වන ලද අතර, මැදකොළඹ මරදාන ලංකා රජයේ දුම්රියමාර්ග නිමා ගොඩනැගිල්ලට නුදුරින් පිහිටි අල ...

Telephone011 2348897
Fax011 2439077
E-mail
කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

383,බෞද්ධාලෝක මාවත,, ,

www.meteo.gov.lk

අපගේ දැක්ම කාලගුණය හා දේශගුණය පිළිබඳ සේවාවන් සඳහා බුද්ධි විශිෂ්ටතම මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් පැවතීම. අපගේ මෙහෙවර ජාතික ශුභසිද්ධියට හා අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වෙමින් රාජ්‍ය ආයතන වලට සහ පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන වලට සහ මහජනයාට කාලගුණ විද්‍යාව, ගුවන් කා ...

Telephone(+94) 11 269 4846, 269 4847, 268 1647
Fax(+94) 11 269 8311
E-mail
ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

දෙවන මහල, සෙත්සිරිපාය,

www.buildings.gov.lk

අපේ දැක්ම ජාතියට ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ සේවාවන් සැපයීම සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සතුව ආරක්ෂිත, අරපිරිමැසුම් දායක, තිරසර සහ දර්ශනීය ඉදිකිරීම් පරිසරයක් තිබෙන බව සහතික කිරීම පිණීස ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කාර්යයන්හි තාක්ෂණික බල අධිකාරිය බවට පත්විම. අපේ මෙහෙවර කැපව ...

Telephone+94 11 2862917 / 2862921 / 2862922 / 2889456
E-mail
ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

බත්තරමුල්ල,

www.buildings.gov.lk

Our Vision To be the technical authority in building works ensuring the public sector organizations possess safe, economical, sustainable and elegant built environments to deliver high quality services to the nation. Our Mission To provide excellent ...

Telephone+94 11 2862917 / 2862921 / 2862922 / 2889456
E-mail
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සංඛ්‍යාණ මන්දිරය, 306/71, පොල්දූව මාවත, ,

www.statistics.gov.lk

Telephone+94 11 2147000
E-mail
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

තැ.පෙ. 854, සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

www.museum.gov.lk

කොළඹ කෞතුකාගාරය යනුවෙන් ප්‍රථමයෙන් හඳුන්වනු ලැබූ වර්තමාන ජාතික කෞතුකාගාරය පිහිටුවන ලද්දේ 1877 ජනවාරි 01 දිනය. එදා ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරවරයා වූ ශ්‍රීමත් විලියම් හෙන්රි ග්‍රෙගරි එහි ආදිකර්තෘ විය. වර්ෂ 1872 දී ග්‍රෙගරි ආණ්ඩුකාර පදවියට පත් කිරීමත් සමඟ ප්‍රසි ...

Telephone0094 11 2695366
Fax0094 11 2692092
E-mail
ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව

5 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල,

www.nppd.gov.lk

2000 අංක 49 දරණ නාගරික හා රාජ්‍ය සැළසුම් (සංශෝධිත) පනත 2000 අගෝස්තු 9 වන දින ශ්‍රී ලංකා ‍පාර්ලිමේන්තුව මගින් ඒකමතිකව අනුමත වූ අතර පැවති නාගරික සහ රාජ්‍ය සැළසුම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවට ජාතික භෞතික සැළසුම් දෙපාර්තමෙන්තුව ස්ථාපිත කිරිම සඳහා නිළ අවසරය ලැබීය. ම ...

Telephone+94115550601
Fax+94112872061
E-mail
ජාතික ලේඛනාරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

කොළඹ 07,

www.archives.gov.lk

දර්ශනය සංස්කෘතික දායාදයේ කොටසක් ලෙස රාජ්‍ය ලේඛන විධිමත් කළමනාකරණය සහ සංරක්ෂණය මෙහෙවර ජාතික ලේඛනාරක්ෂක නීතිය සහ ඊට අදාල නීති හා රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීම, ස්ථිර සංරක්ෂණය සඳහා රාජ්‍ය ලේඛන සහ අද්විතීය ‍ලේඛන ආබද්ධ කර ගැනීම, සම්ප්‍රදායික හා සම්ප්‍රදායික ...

Telephone+94-11 2694523, +94-11 2696917
Fax+94-11 2694419, +94-11 2693309
තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව

748,මරදාන පාර, ,

www.valuationdept.gov.lk

දැක්ම සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය කිරීමේ අටියෙන් වතු සහ දේපල තක්සේරු කිරීම සහ කළමණාකරණය කිරීමේදී ඉතා උසස් තත්වයේ ගෝලීය ප්‍රමිති හරහා වෘත්තීයමය නිපුණතාව පවත්වාගෙන යාම. මෙහෙවර ප්‍රකාශනය ශ්‍රී ලංකා රජයට සවීස්තරාත්මක වෘත්තියමය තක්සේරුකරණයක් සහ දේපළ කළමණාකරණ ...

Telephone+94-011-2694381
Fax+94-011-2694382
තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී,ආර්,විජේවර්ධන මාවත, ,

www.slpost.gov.lk

Our Vision Our vision is to become the most distinctive Institution in Asia providing a productive and quality Postal service based on the Modern Technology as to Customer delight. Our Mission Our mission is to provide an attractive Postal ser ...

Telephone+94 11 2325111
Fax+ 94 11 2440555
E-mail
දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනියර් මාවත,, ,

www.ird.gov.lk

මුල් පිටුව :: අප පිළිබඳව :: අප දැක්ම ස​හ මෙහෙවර දැක්ම​​​ මනා පුහුණුවක් සහ කැපවීමක් සහිත කාර්ය මණ්ඩලයකින් යුතුව බදු ගෙවන ජනතාව උදෙසා මා හැඟි සේවයක් ඉටු කරන්නා වූ, බදු ගෙවන්නා කෙරෙහි හිතෛෂී බදු පරිපාලකයෙක් බවට පත් වීම. මෙහෙවර බදු ගෙවීම කෙරෙ ...

Telephone011 213 5135
Fax011 233 7777
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website