ජාත්‍යන්තර පාසල්RSS

අමල් ජාත්‍යන්තර පාසල

කොළඹ 06, , , , 200

Amal International School 152, Dharmarama Road, Off Havelock Road, Colombo 06. 259 3224

Telephone259 3224
අල් ඉම්රාන් ජාත්‍යන්තර පාසල

638, පේරාදෙණිය පාර, , , , 10100

Al- Imran International School 638, Peradeniya Road, Mahanuwara 081 447 0886

Telephone081 447 0886
අල් ජවාඩියා අරාබි විද්‍යාලය

තුත්තිරිපිටිගම, , , , 200

Ai- Javadiya Arabic School Godakurugama, Hipampola, Thuththiripitigama 037 229 3916

Telephone037 229 3916
අල් බරකා ජාත්‍යන්තර පාසල

65/17, වැලිමඩ පාර, , , , 200

Al- Barakaha International School 65/17, Welimada Road, Bandarawella 057 222 2760

Telephone057 222 2760
අලෙක්සෝ ජාත්‍යන්තර පාසල

38, මාලිගාවත්ත පාර, , , , 200

Alexor International School 38, Maligawatta Road, Maligawatta. 533 1821

Telephone533 1821
ආකල් ජාත්‍යන්තර පාසල

අඹතැන්න, මහනුවර යාපනය මාර්ගය, , , , 10100

Akal International School Matale Road, Kadugala, Ambatenna 081 447 3411

Telephone081 447 3411
ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් ජාත්‍යන්තර පාසල

458/4, මේන් ස්ට්‍රීට්, , , , 1000

Adventist International School 458/4, Main Street, Negambo 031-2237181

Telephone031-2237181
ඇලතියා ජාත්‍යන්තර පාසල (පුද්) සමාගම

දෙහිවල, , , , 200

Alethea International School (Pvt) Ltd. 15, Srimahabodi Road, Dehiwala 271 4849

Telephone271 4849
ගාර්නට් ජාත්‍යන්තර පාසල

126, කොළඹ, නුවර පාර, , , 1000

Telephone+94 33 228 9402
ගිගල්ස් ජාත්‍යන්තර පාසල

ගොතටුව නව නගරය, , 200

904 Bo Gaha Junction Goththatuwa New Town, Sri Lanka

Telephone+94 11 279 2937 / +94 11 279 3320 / +94 11 496 1828
ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල

6, රොඩ්නි වීදිය, ,

Telephone+94 11 269 9327
බෙල්වියර් ජාත්‍යන්තර විද්‍යාලය

20, ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, , , , 500

Belvoir College International 20, Dickman Road, Colombo 05. 258 5253

Telephone258 5253
බෞද්ධ කාන්තා විද්‍යාලය

229, ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත, , , , 700

Buddhist Ladies College 229,Dharmapala Mawatha, Colombo 07. 269 5347

Telephone269 5347

රත්නපුර, , , , 200

Ceylinco Sussex College 36,Old Street, Batugedara, Ratnapura 045 223 0314

Telephone045 223 0314
සෙලින්කෝ සසෙක්ස් විදුහල

28,ජමිබුගස්මුල්ල මාවත, , , 200

Ceylinco Sussex Colege 28, Jambugasmulla Mawatha, Nugegoda 285 2804

Telephone285 2804

හැටන්, දුන්බර් පාර, , 500

Telephone+94 51 222 2914
හයිලැන්ඩ්ස් විදුහල

333, කොළඹ-රත්නපුරය-වැල්ලවාය-මඩකලපුව අධිවේගි මාර්ගය, , , 10100

Telephone+94 11 282 3810
හේජාස් අන්තර්ජාතික සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගම

11, ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් පාර, , 200

Telephone+94 11 271 4078

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 34995 listings, 1278 categories and 92 owners in our website