කැෆේRSS

උද්‍යානය - ෆියුෂන් කැෆේ-නාවල පාර

අංක 226 නාවල පාර, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

Telephone+94 112 806 171
හොන්දහිත කැෆේ

දුටුගැමුණු ශාන්ත, දෙහිවල - ගල්කිස්ස ශ්‍රී ලංකාව +94 114 487 123,

Telephone+94 114 487 123
බැරිස්ටා ඔරියන් සිටි

අංක 736 ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ ශ්‍රී ලංකාව +94 112 673 899,

Telephone+94 112 673 899
ටී ටෝක්

අංක 343 පාර්ක් පාර, කොළඹ,

Telephone+94 70 393 9300
E-mail
ටී ඇවනිවූ

අංක 08 ජාවත්ත පාර, කොළඹ 5,

Telephone+94 77 336 7879
කැෆේ කුඹුක්

අංක 3/1 තම්බයියා මාවත, නිදහස් මාවත, කොළඹ 00700 ශ්‍රී ලංකාව +94 112 685 310,

Telephone+94 112 685 310
Monkeybean කැෆේ

අංක 16 සෙල්ලමුත්තු මාවත, කොළඹ,

Telephone+94 76 413 0060
ලන්ඩන් හවුස් ඔෆ් කෝපි

අංක 2B ආර්.ජී. සේනානායක මාවත, කොළඹ,

Telephone+94 112 693 072
Peppermint කැෆේ

අංක 76 විජේරාම මාවත, කොළඹ,

Telephone+94 75 632 0420
චැට්ස්

අංක 121a ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, කොළඹ,

Telephone+94 117 226 888
කැෆේ නොයර් බ්ලැන්ක්

අංක 216, පූජ්‍ය, තිඹිරිගස්යාය පාර, කොළඹ,

Telephone+94 112 555 188
පැඩිංටන්

අංක 96 කිංසි පාර, කොළඹ,

Telephone+94 112 681 888
Escape කැෆේ

අංක 224 ලේක් ආචාර්ය, කොළඹ,

Telephone+94 77 224 4224
ටොරේනා කැෆේ සහ ආපනශාලාව

අංක 126 යෝර්ක් ශාන්ත, කොළඹ,

Telephone+94 71 779 2999
බාර්න්ස්බරි

අංක 91 බාන්ස් පීඑල්, කොළඹ,

Telephone+94 112 682 144
හාපෝගේ කොළඹ කොටුව කැෆේ

පැරණි ලන්දේසි රෝහල් සංකීර්ණය Echelon Square, රෝහල ශාන්ත, කොළඹ,

Telephone+94 112 434 946
බීජ කැෆේ

අංක 60 හෝර්ටන් පීඑල්, කොළඹ,

Telephone+94 117 773 470
කැෆේ 5 වෙනිදා

අංක 108 5 වන Ln, කොළඹ,

Telephone+94 114 935 684
ද එම්බසි

අංක 76/1 මල් පාර, කොළඹ,

Telephone+94 112 576 027

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website