කැෆේRSS

තක්කාලි පවුලේ ආපනශාලාව

අංක 136, ට්‍රින්කෝ පාර, මඩකලපුව,

www.tomato.lk

Telephone+94 657 284 647 +94 777 122 713
E-mail
කැෆේ චිල් (නෙස්කෝෆි සාප්පුව)

වැල්ලවාය පාර, ඇල්ල, , 90090

Telephone+94 777 93 53 24 / +94 771 80 40 20
E-mail
Gecko අවන්හල සහ කාමර

පානම පාර, ආරුගම් බොක්ක,

Telephone+94 632 248 212

චට්නි

0 reviews
චට්නි

අංක 75 ගාලු පාර, කොළඹ,

Telephone+94 112 497 372
අමල් ආපන ශාලාව සහ කොක්ටේල් බාර් සහ ශිෂා බාර් බෙන්තොට

අංක 191/1 කොළඹ - ගාල්ල ප්‍රධාන පාර, බෙන්තොට,

Telephone+94 77 979 3471
කොමන්ස් කෝපි හවුස්

අංක 39 A මල් පාර, කොළඹ 00700 ශ්‍රී ලංකාව +94 112 694 435,

www.thecommonscolombo.com

Telephone+94 112 694 435
Fax+94 11 267 5175
E-mail
කිං ප්‍රෝන් අවන්හල

අංක 5 ග්‍රෑන්ඩ් හෝටල් පාර, නුවරඑළිය නගරය,,

Telephone+94 77 383 3533
E-mail
මලයානු කැෆේ

සී පොන්නම්පලම් පාර, යාපනය,

Telephone+94 212 222 373
ස්ටාර්ඩස්ට් බීච් අවන්හල

stardust පාර, පොතුවිල්,

www.arugambay.com

Telephone+94 632 248 191 / +94 71 681 6295
E-mail
ගාලු කොටුව හෝටලය

අංක 28 පල්ලිය ශාන්ත, ගාල්ල 80000 ශ්‍රී ලංකාව +912 232 870,

www.galleforthotel.com

Telephone+912 232 870 / +94 91 223 2870 / +94 91 224 5780
E-mail
Cool ස්ථානය

අංක 327 ගාලු පාර හික්කඩුව,

Telephone+94 76 911 4848
රෝයල් ගාර්ඩන් ගෙස්ට් හවුස් සහ ආපන ශාලාව

අංක 200, A29 හොරොව්පොතාන පාර, වවුනියාව 43000 ශ්‍රී ලංකාව +94 244 922 677,

www.royalgarden.lk

Telephone+94 244 922 677
Fax+94 24 492 5887
E-mail
යාපනය හෙරිටේජ් හෝටලය

අංක 195, පන්සල පාර, නල්ලූර්, යාපනය,

jaffnaheritage.com

Telephone+94 212 222 424
E-mail
ක්‍රිකට් ක්ලබ් කැෆේ

අංක 12 මල් පාර කොළඹ 03,

www.thecricketclubcafeceylon.com

Telephone+94 112574394 / +94 11 4345854
Fax+94 (0) 11 255 9773
E-mail
චෙට්ටිනාඩ් ආපන ශාලාව

අංක 293 මුහුදු ශාන්ත, කොළඹ,

Telephone+94 77 881 1509
සන්රයිස් මුහුදු ආහාර ආපන ශාලාව

උණවටුන, වැල්ලදේවල ඉදිරිපිට,

Telephone+94 77 793 1472 +94 914 545 130
සිහින කැෆේ

ප්‍රධාන වීදිය, ඇල්ල,

www.dreamcafeandguesthouseella.com

Telephone+94 572 228 950
E-mail
ලෝඩ්ස් අවන්හල් සංකීර්ණය

පෝරුතොට පාර, මීගමුව,

www.lordsrestaurant.net

Telephone+94 77 285 3190
E-mail

1 මැද ශාන්ත, ගාල්ල 80000 ශ්‍රී ලංකාව +94 77 043 8735,

www.fortaleza.lk

Telephone+94 77 043 8735
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website