කැෆේRSS

කැෆේ ෂේස්

අංක 56 හෝර්ටන් පීඑල්, කොළඹ,

Telephone+94 76 776 6765
Cloud කැෆේ

හෝටල් සහ ස්පා, කොළඹ උසාවිය, 32 ඇල්ෆ්‍රඩ් හවුස් මාවත, කොළඹ 00300 ශ්‍රී ලංකාව +94 114 645 333,

Telephone+94 114 645 333
අරාබි නයිට්වරු

අංක 377 ගාලු පාර, කොළඹ,

Telephone+94 112 301 031
එක් ආදර බාර් සහ අවන්හලක්

යද්දෙහිමුල්ල පාර, උණවටුන 80060 ශ්‍රී ලංකාව +94 77 102 0668,

Telephone+94 77 102 0668
මහනුවර බේක් හවුස්

අංක 36, දළදා වීදිය, මහනුවර,

Telephone+94 814 940 801
E-mail
පොළොන්නරුව ලේක් හෝටලය

පොළොන්නරුව ලේක් හෝටලය pothgul Vihara, නව නගරය පොළොන්නරුව,

www.thelakehotel.lk

Telephone+94 11 558 5858 / +94 27 567 8956 – 8
E-mail
හොටෙල් ද පිලාවුස්

අංක 21 ගාලු පාර, කොළඹ,

Telephone+94 115 818 109
කිංෆිෂර් ඩයට් අවන්හල

අංක 29 හොරණ පාර, පාදුක්ක,

Telephone+94 77 746 7352

අංක 283 ගාලු පාර, කොළඹ,

Telephone+94 115 123 123
හෙරිටේජ් දඹුල්ල නිවාඩු නිකේතනය

අංක 679 දඹුල්ල - බකමූණ - කළුගහවෙල පාර, දඹුල්ල ශ්‍රී ලංකාව,

TelephoneN/A
කැෆේ ඇරෝමා තානායම

අංක 98 කොළඹ ශාන්ත, මහනුවර,

Telephone+94 77 276 3753
පුන්ටෝ කැෆේ

අංක 42 පෙඩ්ලර් ශාන්ත, ගාල්ල,

Telephone+94 77 759 9994
චිල් ස්පේස් - හික්කා

වෑවල හන්දිය, හික්කඩුව ශ්‍රී ලංකාව +94 77 341 2020,

Telephone+94 77 341 2020
Ammehoela ආපන ශාලාව

අංක 286 Lewis Pl | ඒතුකාල, මීගමුව,

Telephone+94 77 454 4620
තායි ආහාර බුලවාර්ඩ්

අංක 33 ක්වීන්ස් පාර, කොළඹ,

[email protected]

Telephone+94 117 644 722
ෂෙකිරා මුහුදු ආහාර අවන්හල උණවටුන

යද්දෙහිමුල්ල පාර, උණවටුන,

Telephone+94 77 419 9648
පැගෝඩා තේ කාමරය

අංක 105 චැතම් වීදිය, කොටුව, කොළඹ. ශ්රී ලංකාව. කොටුව, කොළඹ,

Telephone+94 11 2 323086
ක්‍රෙස්කැට් බොලිවාර්ඩ්

අංක 89 කොළඹ - ගාල්ල ප්‍රධාන පාර, කොළඹ,

www.johnkeellsland.com

Telephone+94 112 152 100
හෝටල් ක්ලබ් ඕෂනික් - ත්‍රිකුණාමලය

සම්පල්තිව් තැපැල්, උප්පුවේලි, ත්‍රිකුණාමලය 83408 ශ්‍රී ලංකාව,

Telephone+94 26 2222307
නව විශ්‍රාම ශාලාව

අංක 39 සෝමසුන්දරම් මාවත, යාපනය ශ්‍රී ලංකාව +94 71 401 0000,

Telephone+94 71 401 0000

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35027 listings, 1279 categories and 92 owners in our website